– Få gods og kø over på sjø

– Få gods og kø over på sjø

– Få gods og kø over på sjø Maritime Bergen

[ingress]Det sa stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) da Arbeiderpartiet og den maritime næringen møttes for dialog om sjøtransport på mandag.[/ingress]

Ingve Sørfonn fra Maritime Clean Tech West med Stian Nyhus og Ståle Grøtte fra Arbeiderpartiet. Foto: Ola Viken Stalund

I et uformelt møte der diskusjon, argumenter og meninger satt løst, fikk den maritime næringen mulighet til å uttrykke sine ideer direkte til en stortingsrepresentant med Clean Tech West og Fraktefartøyenes Rederiforening, mens Arbeiderpartiets Magne Rommetveit, som representerer Transport- og kommunikasjonskomiteen, hadde med seg to kollegaer fra partiet.

Trenger krevende kunder

Som representant for bredden i det maritime miljøet, understreket Susanne Rislå Andersen i Maritimt Forum viktigheten av å se på hele infrastrukturen når sjøtransportens potensiale blir diskutert. Vår komplette, maritime klynge gir en enorm verdiskaping tilbake til nasjonen, og vi må derfor jobbe sammen for å sikre ringvirkningene. Det offentlige må også bidra som en krevende kunde for å bidra til utvikling og innovasjon.

Sikring av kompetanse for effektiv og sikker transport er avgjørende. Andersen adresserte utfordringene ved at fylkeskommunene ikke har spesifikasjoner knyttet til lærlingekrav i anbudsprosessene for ferjedrift. Således blir marginene for knappe til at ressurser til opplæring kan legges inn.  

Viktig med stø  politisk kurs

Innledningsvis kunne Siri Hatland fra Fraktefartøyenes Rederiforening fortelle at den sittende regjeringen i det store og hele har ført en god politikk for hennes medlemmer. Hun trakk frem refusjonsordningen for sjøfolk som spesielt verdifull, men påpekte samtidig at den årlige drakampen om dens eksistens krever større stabilitet og forutsigbarhet for ordningen. Som representant for fraktefartøyene var hennes største ønsker at det offentlige blir med på en nasjonal strategi for nærskipsfarten, herunder kutt i avgifter, logistikkløsninger, sikkerhet og infrastruktur, blant annet Stad skipstunnel. Håpet er at disse betraktningene tas med i Nasjonal Transportplan 2014-2023, som nå er under revisjon.

Miljøeffektivisering av kystflåten

– Den neste transportplanen er en unik mulighet til å miljøeffektivisere kystflåten, spilte Hege Økland,

prosjektleder i Maritime Clean Tech West, inn. Kystbåtene vil miljøutkonkurreres av transport på bane og vei, der spesielt sistnevnte er i en rivende utvikling på klimabevaring. Økland spant videre på Hatlands tanker omkring logistikk:

– Det er for enkelt for vareeierne å bruke Bring når de skal transportere gods. Infrastrukturen til sjøs er nødt til å effektiviseres, slik som i luftfarten. På verdensbasis ligger nær syv prosent av handelsfartøyer til enhver tid på anker mens de venter på å få komme til havn, hvor er effektiviteten i det?

Rommetveit sa seg enig i at det er et markant behov for logistikkeffektivisering sammenlignet med bane og vei. Men som stortingsrepresentant understreket han at staten ikke kan ta aleneansvar for næringens ideer. Alle aktørene er nødt til å jobbe i samme retning, for eksempel om nærskipsstrategien, som han kalte for meget interessant:

– Undersøkelser viser at det er potensial for at 15 millioner tonn gods kan overføres til sjø og bane fra vei. Det er klart vi må gjøre noe med dette. Sjøtransport trenger politisk styring, men tett samarbeid med næringen er helt avgjørende. Nettopp derfor er dialogmøter som dette så viktig, avsluttet han.

Tekst: Hans-Petter Bjørkli

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler