Fagforum

Forum for maritim beredskap og kriseledelse

Forum for maritim beredskap og kriseledelse er en uformell nettverksgruppe for 25 av Maritime Bergen sine medlemsbedrifter. Deltakere av forumet er i hovedsak de som er involvert i HSEQ/beredskap og kriseledelse i sine organisasjoner. Det gjennomføres to møter i året hvor man deler og lærer av hverandres erfaringer.

Ved spørsmål om Forum for maritim beredskap og kriseledelse, ta kontakt med: line@maritimebergen.nosigvald@maritimebergen.no

HR-FORUM

HR-forum omfatter i dag 15 av Bergens rederier, hvor representanter to gangen i året legger informasjon om landbaserte stillinger inn i en nettportal. Deretter genereres anonyme rapporter hvor tallene presenteres i et format man lett kan sammenligne egne data fra øvrige medlemsrederiers. Utover informasjon om lønn relatert til de ulike stillingene utvides nå rapportene til å også kartlegge graden av mangfold i den maritime klyngen i Bergensregionen.

En gang i halvåret samles representanter fra alle rederiene for å diskutere rapporten, utviklingen av HR-forumet og andre spørsmål som måtte dukke opp.

Ved spørsmål om HR-forum, ta kontakt med line@maritimebergen.no / sigvald@maritimebergen.no

Maritimt Synlighetsforum

Synlighet og kommunikasjon er blitt stadig viktigere. Samtidig er det blitt mye vanskeligere å nå gjennom med sitt budskap.Flere av Maritime Bergen sine medlemmer har svært kompetente fagfolk som jobber med kommunikasjon. Men mange jobber alene, uten å være del av et større fagmiljø. Dette vil Maritime Bergen gjøre noe med gjennom opprettelsen av Maritim Synlighetsforum. Det legges opp til fem årlige samlinger. Disse samlingene vil bestå av faglig påfyll, innsikt fra eksperter og ressurser som forumets medlemmer vil ha konkret nytte av i sin arbeidshverdag. Men forumet skal også sørge for å binde folk sammen, og gjøre terskelen for å dele erfaringer og kunnskap på tvers mellom medlemmene.

Ved spørsmål om Forum Digitalis, ta kontakt med sigvald@maritimebergen.no

CYBER-FORUM

Stadig økende opplevelse av trussel og angrep knyttet til virksomheters digitale infrastrukturer var bakgrunnen for oppstarten av forum for cybersikkerhet. Cyber-forum utgjør 13 av Maritime Bergens medlemsrederier, og holdningen er at jo flere som deltar, jo bedre utbytte blir det for det enkelte rederi.

På bakgrunn av at bedre informasjonsdeling kan bidra til å forebygge angrep, samles IT-ansvarlige hos medlemsrederiene i Bergensregionen flere ganger i året for diskusjon om hvordan håndtere cyberangrep.

Ved spørsmål om Cyber-forum, ta kontakt med line@maritimebergen.no / sigvald@maritimebergen.no

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler