Fagforum

Forum for maritim beredskap og kriseledelse

Forum for maritim beredskap og kriseledelse er en uformell nettverksgruppe for 25 av Maritime Bergen sine medlemsbedrifter. Deltakere av forumet er i hovedsak de som er involvert i HSEQ/beredskap og kriseledelse i sine organisasjoner. Det gjennomføres to møter i året hvor man deler og lærer av hverandres erfaringer.

Ved spørsmål om Forum for maritim beredskap og kriseledelse, ta kontakt med: line@maritimebergen.nosigvald@maritimebergen.no

HR-FORUM

HR-forum omfatter i dag 15 av Bergens rederier, hvor representanter to gangen i året legger informasjon om landbaserte stillinger inn i en nettportal. Deretter genereres anonyme rapporter hvor tallene presenteres i et format man lett kan sammenligne egne data fra øvrige medlemsrederiers. Utover informasjon om lønn relatert til de ulike stillingene utvides nå rapportene til å også kartlegge graden av mangfold i den maritime klyngen i Bergensregionen.

En gang i halvåret samles representanter fra alle rederiene for å diskutere rapporten, utviklingen av HR-forumet og andre spørsmål som måtte dukke opp.

Ved spørsmål om HR-forum, ta kontakt med line@maritimebergen.no / sigvald@maritimebergen.no

FORUM DIGITALIS

Aldri før har informasjons- og datatilfanget vært større og mer tilgjengelig. Økt bruk av digitale løsninger, interaktivitet og datahåndtering reduserer kostnader, forlenger utstyrslevetid og gir konkurransefordeler for en næring i global konkurranse. De rette digitale verktøy kan bidra til økt effektivisering av flåten som igjen vil bidra til reduserte klimagassutslipp.

Maritime Bergen vil derfor, etter initiativ fra våre medlemmer gå i gang med et ny-etablert nettverks og arbeidsgruppe, med fokus på IT og digitalisering. Sammen ønsker vi å bidra med å ta shipping og den maritime regionen Bergen og nye Vestland inn i det digitale århundret.

Ved spørsmål om Forum Digitalis, ta kontakt med even@maritimebergen.nosigvald@maritimebergen.no

CYBER-FORUM

Stadig økende opplevelse av trussel og angrep knyttet til virksomheters digitale infrastrukturer var bakgrunnen for oppstarten av forum for cybersikkerhet. Cyber-forum utgjør 13 av Maritime Bergens medlemsrederier, og holdningen er at jo flere som deltar, jo bedre utbytte blir det for det enkelte rederi.

På bakgrunn av at bedre informasjonsdeling kan bidra til å forebygge angrep, samles IT-ansvarlige hos medlemsrederiene i Bergensregionen flere ganger i året for diskusjon om hvordan håndtere cyberangrep.

Ved spørsmål om Cyber-forum, ta kontakt med line@maritimebergen.no / sigvald@maritimebergen.no

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler