Faggruppe om Nordområdene

Faggruppe om Nordområdene

Faggruppe om Nordområdene Maritime Bergen

[ingress]For kort tid siden kom for første gang faggruppen som skal se på hva den økte aktiviteten i de nordlige havområdene betyr for norske interesser. Gahr Støre ser frem til gruppens endelige anbefalinger. [/ingress]

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har, som et ledd i oppfølgningen av Melding til Stortinget no. 7 om Nordområdepolitikken, nedsatt en strategisk utvalgt faggruppe som skal utrede hvordan åpninger for økt maritim aktivitet og nye ruter i de nordlige havområder berører de norske interesser. Gruppen skal for øvrig også utrede hvordan en slik utvikling best kan møtes.

Gruppen, som er bredt sammensatt av ulike aktører i den maritime næringen, forskningsmiljøer og fagetater, skal vurdere alt fra utfordringene til mulighetene man finner i nord. Dette skal, i henhold til gruppens mandat, gjennomføres ut fra et strategisk og utenrikspolitisk, miljømessig og næringsmessig perspektiv.

Gruppens beskjeftigelser med utredningen skal i følge det overordnede målet kulminere i økt nasjonal kunnskap om maritim aktivitet i og gjennom Arktis og betydningen området har for Norge i fremtiden.

Oppfølging av Stortingsmelding
Selve bakgrunnen for gruppens tilblivelse er Meld. St. 7 (2011-2012), Nordområdene. Regjeringen har det nemlig som et uttalt mål at man skal ta i bruk de mulighetene man finner i nord med tanke på skipsfart. Regjeringen har funnet at de nordlige hav- og kystområder i økende grad gjør seg tilgjengelig for skipsfart. Dermed har man nedsatt en strategisk faggruppe som skal utrede hvordan vi best kan ivareta egne interesser.

Gahr Støre selv ser frem til faggruppens arbeid er ferdigstilt.

– Jeg ser frem til å motta rapporten fra gruppen og håper den vil inneholde konkrete anbefalinger, uttaler han.

Gruppens medlemmer:

Finn Bergesen jr. (leder)
Irene Waage Basili, GC Rieber Shipping ASA
Hanna Lee Behrens, Norges Rederiforbund
Liv Astri Hovem, Det norske Veritas
Ole Arve Misund, Universitetssenteret på Svalbard
Arild Moe, Fridtjof Nansens Institutt
Gunnar Sander, Norsk Polarinstitutt
Turid B. Stemre, Sjøfartsdirektoratet

Kontaktpersonen for den nedsatte gruppen er seniorrådgiver Kirsten Hammelbo ved Utenriksdepartementet.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler