Fartsområdeutvalg etablert

Fartsområdeutvalg etablert

Fartsområdeutvalg etablert Maritime Bergen

Næringsministeren etablerer nytt maritimt utvalg for å sikre at flere skip seiler under norsk flagg.

I løpet av de siste årene har norskregistrerte skip som seiler langs den norske kysten blitt kraftig redusert. Tirsdag ettermiddag annonserte Nærings- og fiskeridepartementet at regjeringen vil sette ned et utvalg som skal jobbe aktivt for å endre denne utviklingen.

–      Regjeringen vil legge til rette for at vi også i fremtiden skal være en stor sjøfartsnasjon, med en stor norsk flåte. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse. Derfor setter vi nå ned et utvalg som skal se på reglene for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (Nis) i norske farvann, sier næringsminister Monica Mæland til Herøynytt.

Det nye utvalget, som består av Maritimt Forum Bergenregionens stiftere, skal vurdere hvilke konsekvenser en eventuell endring av fartsområdebegrensningene vil få. Det skal også vurdere innretningen på nettolønnsordningen, som regjeringen ønsker å lovfeste, melder Nærings- og fiskeridepartementet til Herøynytt.

Utvalget er bredt sammensatt og inkluderer representanter fra LO, NHO, Fraktefartøyenes Rederiforening, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund. Utvalget skal ledes av professor Hans Jacob Bull.

Fartsområdeutvalget skal levere sin rapport til Nærings- og Fiskeridepartementet innen 1. juli i år.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler