• 18. January 2019

Granavolden-plattformen – hva har den å si for maritim næring?

Granavolden-plattformen – hva har den å si for maritim næring?

Granavolden-plattformen – hva har den å si for maritim næring? 1024 599 Maritime Bergen

Onsdag kveld la de fire partiene på ikke-sosialistisk side frem sin politiske plattform.
Maritime Bergen har i løpet av de siste årene hatt utallige møter med politisk ledelse, både lokalt og nasjonal, hvor saker av særlig viktighet for den maritime næringen er blitt videreformidlet. Her har nettolønnsordningen og en konkurransedyktig rederibeskatning, overføring av gods fra vei til sjø og fritaket på CO2-avgift på LNG vært blant gjengangerne. Regjeringen leverer, men ikke på alt.

– Det er fint at den nye regjeringsplattformen viderefører hovedlinjene som allerede ligger fast for den maritime næringen, fordi stabile rammevilkår er står sentralt for næringslivet, sier næringspolitisk rådgiver i Maritime Bergen, Petter Haraldsen Haugland.

Likevel mener Haugland at plattformen burde ha vært mer offensiv.

– Selv om både nettolønnsordningen og konkurransedyktig rederibeskatning skal videreføres, har firepartiregjeringen likevel hoppet bukk over nok en sjanse til å innføre fritak på Co2-avgift på LNG. Det gjør hverken næringen eller klimaet en tjeneste, sier Haugland.

Gode rammebetingelser

Stortingsrepresentant fra Høyre, og medlem i næringskomiteen, Tom-Christer Nilsen, er imidlertid godt fornøyd med den nye regjeringsplattformen.

– Det viktigste er vi står fast ved det som er blitt gjort de siste årene, og dermed fortsetter det som har vært en periode med svært gode rammebetingelser for maritime næringer, sier Nilsen.Bilderesultat for tom christer nilsen

Han trekker også frem at selv om det er delte meninger om nettolønnsordningen blant de fire partiene, så har Høyre sikret gjennomslag for at denne skal videreføres. I tillegg skal formuesskatten for arbeidende kapital fortsatt trappes ned.

– Noe av det mest spennende er også demo-anleggene for fullskala testing av nye løsninger, legger han til.

Mange mål – lite konkret

Ruth Grung, stortingsrepresentant fra Hordaland Arbeiderparti som også sitter i næringskomiteen, er ikke like imponert.Bilderesultat for ruth grung

– Her er det mange gode målsetninger, men lite konkret. Vi avventer mer konkrete tiltak, spesielt på prioritering av sjøfart også i Norge, sier Grung.

Grung er samtidig bekymret over at sjøfart sin andel av NTP og samferdselsbudsjettet er blitt gradvis redusert.

– Tiltakene for overføring gods til sjø ikke treffer og fagmiljøene til fiskerihavn, og havner generelt, fergedrift og annet blir ytterligere fragmenter og svekket nå med regionreformen uten at det tas tydelige grep for å sikre forutsigbarhet til sjøtransport, forteller Grung.

Regjeringsplattformens kapittel om hav i sin helhet (hele plattformen kan lastes ned her):

Del innhold