Fish & Ships

Fish & Ships

Fish & Ships 2000 1126 Maritime Bergen

Inspirerende foredrag, speed-date med næringslivet, mingling, engasjerte studenter og fish n` chips gav god stemning under vårt årlige studentarrangement.

Fish & Ships samlet 30 ressurspersoner i maritimt og marint næringsliv og studenter fra alle Bergens utdanningsinstitusjoner. Partnerskapet til Maritime Bergen og NCE Seafood Innovation Cluster resulterte i et fulltallig studentarrangement på ViVite 22. mars. Men ikke uten hjelp av våre medlemsbedrifter.

Etter fire foredrag var det speed-dating mellom studenter og ansatte – en svært populær sesjon, både for både arbeidstakere og studenter.

Har du flaks?
Dette innledet Siv-Remøy Vangen, daglig leder i Norwegian Electric Systems med. NES er en totalsystemleverandør og systemintegrator av fremdrifts-, navigasjons- og automasjonssystemer, for et bredt spekter av fartøy.

Remøy-Vangen delte sine refleksjoner om både shipping og marin næring. Hun var ærlig om sine dysleksiutfordringer, og gav tilhørerne en følelse av at man godt kan lykkes uten å passe inn i de perfekte rammene. Siv sin spennende vei frem til dagens posisjon, har gått gjennom både skipsmegling og arbeid på fiskeskøyte.

Siv sin oppfordring var at man måtte tørre å si ja – da kommer også flaksen. Hun mener man skal ta imot utfordringer med åpne armer, tenke utradisjonelt og ta nei kun som en mulighet for å få et ja på andre forsøk.

«Det vanskelige er en bagatell – det umulige en utfordring», avsluttet Siv med.

Noe å kjedelig som skipsforsikring?
Norwegian Hull Club (NHC) er et av verdens største forsikringsselskap innen marin forsikring som har hovedkontor i Bergen. Selskapet forsikrer rundt 11.000 fartøy og rigger globalt. Deres oppdrag er å sikre liv, helse, miljø og eiendom for å beskytte både mennesker og planeten.

Morten Aaléns presentasjon av skipsforsikring, fikk temaet til å virke alt annet enn kjedelig. Han har erfaring som skipssjef i Marinen, 11 år som konsulent innen sikkerhetskultur, beredskap og krisehåndtering og har jobbet i Norwegian Hull Club i syv år, hvor han nå er leder for skadeforebygging og beredskap.

I tillegg til å jobbe for å beskytte mennesker, ønske de også NHC mest mulig mangfoldig arbeidstokk. Per i dag har de 146 ansatte fra 19 land, 54 av dem er kvinner og 92 menn med en gjennomsnittsalder på 43, 4 år. Morten medgikk at de enda hadde en vei å gå når det kom til full kjønnsbalanse, men dette er noe de stadig streber mot.

Selv om Aalén var alvorlig når han fortalte om nåtidens utfordringer med geopolitiske utfordringer, cyberangrep og terror, understreket han at det var viktig å ha det moro på jobb!

Trådløse nettverk under vann
Kristian Nordli er Ingeniør i W-Sense, som kort fortalt leverer trådløse nettverk under vann hvor data kan overføres trådløst. De har også mange spennende prosjekter knyttet til kystnære industrier her i Norge og Europa.

Internet of Underwater Things
Et naturlig bruksområdet for undervannsnettverket er miljøovervåkning. Sensorer kobles til piconoder og plassert akkurat hvor man ønsker målinger fra (Piconode er en liten, pålitelig og robust datalogger). Sensorer som allerede finnes på for eksempel merden integreres enkelt i eksisterende system.

Et eksempel på dette er sensorikk som tar miljømålinger, posisjonsmålinger eller annet som kan kobles til nettverket og være med på å gi oversikt over forholdene på en merd, i sanntid.

Sensorer som allerede finnes på merden kan enkelt integreres i systemet – alle sensorer av alle merker kan kobles til. Fordelen med dette er at man slipper lange kabler for å måle denne typen data, og faren for brudd på kabler minker.

Bli trainee!
Sist fikk deltakerne høre om trainee-oppleggene til Maritime Bergen og NCE Seafood Innovation Cluster. Prosjektleder i Maritime Bergen gikk gjennom de spennende mulighetene for de fremtidige arbeidstakerne i salen, om de søkte seg inn på Trainee Blue Sea. Opplegget går over ett år, med seks samlinger og en studietur til København.

Vi ønsker at dere skal se, og ikke minst, FÅ, muligheter innen næringen vår. Vi trenger nye, unge kollegaer med de ferskete utdanningene og gode idéene i de store endringene næringen og verden er inne i, sa Line Andersen.

Et av nøkkelpunktene for å løse utfordringene vi står overfor i det grønne skiftet innen shipping er kompetanse. Her kommer unge arbeidstakere med ferske utdanninger og nye idéer inn. Maritime Bergen ønsker å senke terskelen for ansettelse av nyutdannede for sinee medlemsbedrifter ved å bistå med rekruttering, samt tilby et skreddersydd program gjennom en 12-måneders periode.

Cathrine Gravdal i NCE Seafood Innovation fortalte om organisasjonens Seafood Trainee. De skal i gang med sitt åttende kull høsten 2023. Gjennom ett år samles traineene på fire moduler på ulike steder i Norge og på Island. Som Maritime Bergen ønsker også Seafood Innovation Cluster de traineer med ulike bakgrunner og utdanninger på bachelor- eller masternivå.

På date med næringslivet
Etter foredragene kom høydepunktet på arrangementet; speed-dating! Hele 30 ressurspersoner fra alle segmentene i marint og maritimt næringsliv deltok denne kvelden og hadde 10 minutters dater med seks ulike studenter.

Etter gode tilbakemeldinger både på mail, ansikt-til-ansikt og gjennom evaluering ser vi at Fish & Ships fungerte etter planen; vi klarer å øke interessen for de blå næringene, og vi håper at vi får mange av deltakerne som kollegaer om ikke lenge!

Takk til økonomiske bidragsytere:

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler