«Fit for 55» – en game changer eller mer blah, blah, blah?

«Fit for 55» – en game changer eller mer blah, blah, blah?

«Fit for 55» – en game changer eller mer blah, blah, blah? 2560 1920 Maritime Bergen

Det var godt oppmøte under Maritime Bergen og DNB sitt frokostmøte om «Fit for 55» for maritim næring. Møtet ble avsluttet med en panelsamtale mellom Even Storheim (lengst fra kamera), Kjerstin Hernes, Morten Sundt og Bjørn Hammer (nærmest kamera).

Hva vil «Fit for 55» ha å si for den maritime næringen? I samarbeid med DNB løftet vi temaet på gårsdagens frokostmøte. 

I sommer la EU-kommisjonen frem «Fit for 55» – en pakke med nye lovforslag som skal sikre at EU når 2030-målet om 55% kutt i netto klimagassutslipp, sammenlignete med 1990-nivå. Spørsmålet mange stiller seg nå er hva lovforslagene vil innebære og hvordan de vil påvirke den maritime næringen. I samarbeid med DNB arrangerte Maritime Bergen et frokostmøte tirsdag 5. oktober der vi løftet temaet.

Fremdeles på forslagstadiet
Det politiske arbeidet med selve loven har startet og vil pågå helt frem til 2024. Da skal de endelige lovene være klare. Selv om de nye reguleringene fremdeles bare er på forslagstadiet, har det allerede begynt å tegne seg et bilde på hva vi kan forvente når lovene skal vedtas i 2024. Anne Frisak fra BAHR var tydelig på at det fremdeles er mange avklaringer som skal gjøres før vi kan si sikkert hvordan dette vil påvirke næringen.

-Det er langt igjen til 2024, men vi vet at de vil bli endringer for maritim næring, og de endringene er det lurt å forberede seg på allerede nå, sa Anne Frisak.

Anne Dahl Frisak, partner i BAHR gav en god og grundig gjennomgang av hva «Fit for 55»-pakken inneholder.

Dyrere å slippe ut
Et av punktene man kan være relativt sikre på at pakken fremdeles vil inneholde i 2024 er at maritim næring vil bli tatt inn i EUs kvotehandelssystem (ETS).

– Det er fremdeles stor usikkerhet rundt hvordan reguleringene blir til slutt, men vi kan allerede nå si med sikkerhet at det vil bli dyrere å slippe ut klimagasser, sa Simon Jóhannsson fra Rederiforbundet.

Økt pris på CO2 er et kraftig virkemiddel og det er ventet å være det mest effektive tiltaket en kan gjøre for å øke tempoet på utslippsreduksjonen. Om de økte avgiftene vil tilbakeføres til næringen på noe vis er fremdeles uklart.

Med de nye reglene vil det med stor sannsynlighet bli behov for nye samarbeidskonstellasjoner, og nye måter å samarbeide på tvers av næringen. Samarbeid mellom rederiene og mellom befrakter og lasteeier ble trukket frem som spesielt viktige.

– Per i dag opplever vi for eksempel at det er lite vilje blant lasteeierne til å betale mer for å få varene fraktet med et lavere klimafotavtrykk. Her er det oss selv som sitter igjen med regningen for hele gildet, sa Bjørn Hammer fra Odfjell SE.

Det blir spennende å se om det nye lovforslaget fra EU vil utløse tilsvarende reguleringer fra USA og Kina og om IMO vil klare å skape et godt samarbeid mellom dem.

Bullshit-bingo?
Det er ingen tvil om at den nye pakken med lovforslag inneholder en god del pisk. Spørsmålet blir nå om EU gjennom «Fit for 55» vil lykkes i å tvinge næringen til å sette konkrete handlinger bak ambisjonene sine.

-La oss unngå at «Fit for 55» blir nok et buzz-word på toppledernes bulshit bingo, avsluttet Even Storheim fra Maritime Bergen til latter fra salen.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler