Flere norske sjøfolk på norske skip!

Flere norske sjøfolk på norske skip!

Flere norske sjøfolk på norske skip! 2560 2560 Maritime Bergen
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det jobber mer enn 20 000 norske sjøfolk på norske skip. Det er en økning på nesten 400 sjøfolk siden året før.

Nærings- og fiskeridepartementet ba i 2018 SSB om å utarbeide en oversikt over antallet norske sjøfolk. Nå er tallene for 2016 til 2018 klare. De viser at det jobbet 20 141 norske sjøfolk på norske skip i 2018. Sjøfolkene er bosatt i alle landets fylker, med størst andel bosatt i Møre og Romsdal (4100), etterfulgt av Hordaland (3200), Nordland (2100), Rogaland (2000) og Trøndelag (1700).

– Norge har lange og stolte skipsfartstradisjoner, og maritim næring er en av våre viktigste næringer. De over 20 000 nordmennene som har sitt arbeid til sjøs har stor betydning for konkurranseevnen til næringen, og er med på å sikre jobb- og verdiskaping over hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen her med Siri-Anne Mjåtvedt, CEO i Utkilen AS, (t.v) og Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen (t.h).

SSBs tall viser at det var en økning i antallet norske sjøfolk på skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) fra 2017 til 2018, fra 15 300 til om lag 15 400, etter en nedgang fra 2016 til 2017. Tallene viser også at antall sjøfolk som jobber om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) har økt de siste årene. I 2018 var det omtrent 2 100 norske sjøfolk med arbeid om bord på NIS-registrerte skip, en økning på nær 350 personer siden 2016. Samtidig har det vært en nedgang i antallet sjøfolk som jobber på utenlandskregistrerte skip siden 2016. Oversikten viser også at det var 968 norske lærlinger og kadetter i 2018 på norske skip..

– Til tross for noen tøffe år i maritim næring etter oljeprisfallet har antallet sjøfolk holdt seg rimelig stabilt, og vi ser en positiv utvikling fra 2017 til 2018. Dessuten er det gode nyheter at vi har så mange kadetter og lærlinger til sjøs. Jeg mener dette viser at regjeringens politikk virker. Jeg håper at vi også fremover vil få en økning i antall norske sjøfolk på norske skip, sier næringsministeren.

Regjeringen arbeider for at norske rederier, sjøfolk og maritim industri har gode og forutsigbare rammebetingelser. Målet er at norske maritime bedrifter har gode forutsetninger for å skape arbeidsplasser og verdier over hele landet i dag og i fremtiden. Regjeringen har blant annet styrket og utvidet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2019 er ordningen på nær 1 822 millioner kroner. Regjeringen har også lovfestet tilskuddsordningen.

 201620172018
NIS1 7771 9102 124
NOR15 77815 30015 417
Utenlandsk flagg3 1232 5412 600
Totalsum20 67819 75120 141

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler