Forenklinger av forskrifter

Forenklinger av forskrifter

Forenklinger av forskrifter Maritime Bergen

Sjøfartsdirektoratet har nå etter to år fullført første del av arbeidet for å gjøre et uoversiktlig skipsregleverk enklere og mer forståelig.

Fra det uforståelige til det enkle

Direktoratet har kuttet om lag en tredjedel av paragrafene i regelverk for skip under norsk flagg. Endringene omfatter skip som seiler både i norske og internasjonale farvann. Hensikten er   blant annet å gi sjøfolk, redere og andre aktører innen skipsfart et enda mer brukervennlig og lett tilgjengelig regelverk. Alt skal være samlet på ett sted og det skal være lettere å finne frem. Med andre ord er satset på økt brukervennlighet.

Servicerettet næring
Sjøfartsdirektoratet vil snart begynne arbeidet med neste del av forskriftsprosjektet. Her vil nasjonale forskrifter gjennomgå den samme prosessen. Som da vil gjelde kun for skip som seiler i norske farvann.

– Forskriftsprosjektet er en del av Sjøfartsdirektoratets innsats for økt service til næringen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen til http://www.sjofartsdir.no/.

Politisk satsningsområde
Prosjektet er en del av regjeringens for tiden viktigste satsningsområder, som handler om forenkling. Prosjektet innebærer i følge næringsminister Monica Mæland derfor føre til en betydelig forenkling og forbedring for maritim næring.

I følge www.sysla.no skal forskriftene som er endret gjennomfører sjøsikkerhetskonvensjonen SOLAS, MARPOL-konvensjonen om forhindring av forurensning fra skip, STCW-konvensjonen om opplæring, sertifisering og vaktsystemer, samt lastelinjekonvensjonen. I tillegg er språket endret og oppsettet er tematisert.

Finn fram i regelverket!
Alle de nye forskriftene har tilnærmet lik oppbygging, slik at det skal være enkelt å finne det man leter etter.
· Innledende bestemmelser sier hvem forskriften gjelder for og gir eventuelle definisjoner.
· Hoveddel angir de aktuelle internasjonale reglene med eventuelle utfyllende regler.
· Avsluttende bestemmelser forteller om dokumentasjonskrav, dispensasjonsbestemmelser, ikrafttredelse og eventuelle overgangsregler.

Regelverket er samlet etter tema i egne forskrifter. De aktuelle konvensjonene som inneholder regler som rederiene skal følge, for eksempel ved bygging og utrustning av skip, og ved operasjon av skipene, er oversatt og er gjort tilgjengelige sammen med de enkelte forskriftene. Internasjonale regler som SOLAS og MARPOL endres hyppig. Endringene samles i den oversatte versjonen for å gjøre det enklere for brukerne.

Kilder: Sjøfartsdirektoratet, Sysla

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler