Forslag til ny transportplan

Forslag til ny transportplan

Forslag til ny transportplan 897 573 Maritime Bergen

Regjeringen la i dag fram forslag til nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Av den totale økonomiske rammen på 1.200 mrd kroner som er satt av til arbeidet de neste 12 årene, er 33 mrd. kroner øremerket kystforvaltning.

Regjeringen vil ta i bruk ny teknologi og forskning som skal gjøre transport tryggere og med lavere utslipp. Det er ambisjoner om å benytte offentlige anskaffelser som virkemiddel for å fremme teknologiutviklingen. Det skal være attraktivt å teste ut nye teknologiske løsninger i Norge. Som eksempler dras autonome framkomstmidler på sjø blant annet frem. Det er også nevnt at Regjeringen vil legge til rette for utvikling av null- og lavutslippsløsninger i transportsektoren. Dette høres ut som noe som kunne vært uttalt i en maritim strategi, men vi skulle vel ønske at ord som «maritim», «sjøtransport» og «hav» var nevnt flere ganger i Nasjonal transportplan.

Noe godt er dog planlagt for næringen vår. Under transportsikkerhet nevnes det at sjøsikkerheten i norske farvann er gjennomgående høy, og at denne trafikken frem mot 2033 forventes økt. I forbindelse med denne utviklingen skal sjøsikkerheten videreutvikles og tilpasses.

I første seksårsperiode skal Stad skipstunnel prioriteres og Regjeringen planlegger å bemidle farvannsutbedringer og korte etterslepet av vedlikeholdet på kystområdet. Insentivordningen i nærskipsfarten videreføres og den eksisterende tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner skal etter planen styrkes.

33 av 1.200
Av den totale økonomiske rammen på 1.200 mrd kroner som er satt av til de neste 12 årene, er 33 mrd. kroner øremerket kystforvaltning. Tre mrd. Kroner skal gå til til satsinger på tvers av transportsektorene, slik som effektiv og miljøvennlig bruk av ny teknologi.

Kystverket, som ved nyåret ble omorganisert noe som menes å skulle gi en årlig effektiviseringsgevinst på 90 millioner kroner, har stort fokus på digitalisering. Dette arbeidet skal samordnes og effektiviseres.

NTP antyder at Norge skal være ledende på digitalisering, at vi skal basere infrastruktur og transportløsninger på moderne teknologi, samt at vi må samarbeide i den grønne omstillingen av transportsektoren. Maritim næring er ikke mye nevnt, men dette er noe som shipping-Norge jobber med daglig. Videre står det i transportplanen at gjennom satsing på transportforskning kan man utvikle næring. På denne måten kan man utnytte det økonomiske potensialet i digitalisering og grønn omstilling – en gylden mulighet for økt eksport og nye arbeidsplasser. Shipping står for 80 prosent av verdens varefrakt, så det maritime må inkluderes i planene!

NTP nevner at Norge skal halvere sine utslipp av klimagasser fra transportsektoren innen 2030.  Flere Norske rederier, blant annet Odfjell, har forpliktet seg til å følge en nullutslippsstrategi og vil utelukkende bestille fartøy uten skadelige utslipp fra 2030. Vi må være med på laget i overgangen til utslippsfrie transportformer!

Forslag til ny Nasjonal transportplan kan leses i sin helhet her.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler