• 26. July 2012

Første og største cruiseferje på naturgass

Første og største cruiseferje på naturgass

Første og største cruiseferje på naturgass Maritime Bergen

Fjord Line bytter fra diesel til gassmotorer fra Rolls-Royce sin fabrikk Bergen Engines på Hordvikneset.

Fjord Line legger seg på en mer miljøvennlig linje, når det nå er endelig bestemt at Fjord Lines to nye cruiseferger skal ha gassmotorer. Ferjene som er under bygging ved Bergen Group Fosen AS bytter derfor ut de eksisterende dieselmotorene i nybyggene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord. I stedet setter de inn fire Rolls-Royce gassmotorer, samt gassystem, i hver båt. Fra før har båtene alt fått installert Rolls-Royce sitt drivstofføkonomiske integrerte ror- og propellsystem Promas, som alene øker fremdriftskraften til fartøyet med fem til åtte prosent. I tillegg leverer Rolls-Royce tunnel thrustere, samt ACON gasskontrollsystem som styrer gasstankene.

Fergene er såkalt RoPax-fartøy, bygget for frakt av både kjøretøy og passasjerer. Hvert av de to skipene blir på 4.000 dødvekttonn, og får en lengde på 170 meter. De vil ha 306 lugarer hver, ha plass til 1500 passasjerer samt 600 personbiler.

Prosjektet vil bli et gjennombrudd for bruk av LNG som drivstoff til denne typen ferger, og ved bruk av gassmotor vil man se en betydelig reduksjon i CO2 og NOx, og praktisk talt ingen utslipp av sot og svovel sammenlignet med konvensjonelle motorer.  I tillegg til miljøgevinsten, vil rederiet også oppleve lønnsomheten med dagens gasspris. Ved å velge gass fremfor diesel som drivstoff blir de heller ikke rammet av regler og avgifter ved å drive i et utslippskontrollert område, også kalt ECA (Emission Control Area). LNG- motorer imøtekommer kravene uten ytterligere tiltak om bord i båtene. Fartøyene vil nå også bidra til å bedre luftkvaliteten i byene hvor de legger til, som for eksempel i Bergen, der akkurat dette har vært et stort problem. Med bruk av drivstoff som verken inneholder svovel eller tungmetaller, og reduserer CO2- utslippene med over 20 prosent sammenlignet med tungolje, er rederiets mål at deres to nye skip skal bli anerkjent som en av demest miljøvennlige cruiseferger på verdens basis.

Fordeler med gassmotor:
–      92% redusert NOx utslipp
–      23% redusert drivhusgassutslipp
–      100% reduksjon i svovelutslipp
–      98% reduksjon av partikler
–      Ingen oljesøl under bunkring
–      Renere maskinrom
–      Ingen spillolje
–       Redusert brannfare pga ikke-eksisterende oljesøl
–      Utviklet i samsvar med Tier III reguleringen

Cruiseferjene skal være i normal drift i linjen mellom Vestlandet og Danmark sommeren 2013.

Del innhold