Forsvarsministeren utfordret på kompetanse

Forsvarsministeren utfordret på kompetanse

Forsvarsministeren utfordret på kompetanse Maritime Bergen

[ingress]I møte med Forsvarsministeren understreket Maritimt Forum behovet for at sjøforsvar, næringsliv og utdanningsinstitusjoner jobber på lag for AS Norge. I en internasjonal konkurranse blir kompetansesatsing stadig viktigere for å være blant fremtidens vinnere.[/ingress]

Forsvarsminister Espen Barth Eide besøkte Bergen mandag 25. juni, og maritim næring var selvskreven da Hordaland Arbeiderparti inviterte til dialogmøte med særlig fokus på kompetanse.

Spille på lag

Bergen har en av verdens mest komplette, maritime klynger. Som et unikt element er Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen en del av denne klyngen.  Møtet avduket også at det er en rekke fellesutfordringer for maritim næring og Sjøforsvaret.

Maritim nærings verdiskapning og konkurranseevne er basert på kompetanse og innovasjon. Norges kombinasjon av akademisk og erfaringsbasert kompetanse er unik i verdenssammenheng og kanskje ett av våre aller viktigste konkurransefortrinn internasjonalt.

Den helt ferske FAFO-rapporten om betydningen av erfaringsbasert kompetanse fra sjøen, slår fast at 7 av 10 bedriftsledere mener ansatte med praktisk erfaring fra sjø er viktig for bedriftens innovasjon og nytenkning. Likevel blir det stadig viktigere å etterfylle med formell kompetanse for sjøfolk som går i land, eller erstatte dette gjennom andre utdanningsløp.

Utfordringer med generasjonsskifte

Kommende generasjonsskifte store utfordring, og behovet for kompetansepåfyll, ble understreket av både rederirepresentant Erik Mohn fra Seatrans og Susanne Rislå Andersen i Maritimt Forum.

Rektor på Bergen Maritime videregående og fagskole, Anne de lange belyste behovet for å vise de maritime mulighetene og utdanningsløpene på et tidlig stadium. Slik at ungdom kan ta de riktige valgene for fremtiden. Idag finnes det noen slike positive initiativ. Maritimt Forum har i samarbeid med blant annet Sjøforsvaret og Bergen Maritime hatt gode resultater med målrettete arrangement for å vise mulighetene for spesielt jenter og mødrene deres.

Forsvarsministeren lyttet med stor interesse på utfordringene som ble adressert. Det var stor enighet rundt bordet at det må jobbes aktivt for styrke og etablere et utdanningstilbud som gir den kompetansen en verdensledende maritim nasjon har behov for. Det ble også fortalt om tiltak som idag skjer gjennom samarbeid mellom Sjøforsvar og det sivile, og Forsvarsministeren ble oppdatert på hvordan Maritimt Forum, Sjøforsvaret og Bergen Kommune gjennom prosjektet «Ka vil DU bli?» arrangerer maritime fagdager for 9. klassinger. Dette inngår som et tilbud i det obligatoriske faget «utdanningsvalg» og når ungdommen på et tidlig stadium.

Samarbeid gir synergieffekter

Det maritime har fått økte krav og økte behov for kompetanse. Maritimt Forum har tatt en rolle for å være med å styrke kompetansetilbudet som det er behov for. Samtidig ble behovet for at Sjøforsvaret og sivil maritim næring jobber sammen, for å skape synergieffekter og styrke hver hverandre, fremfor å forvitre i begge miljø understreket. I fellesskap kan sjøfartsnasjonen Norge styrkes –  i et samspill hvor forsvar, næringsliv og utdanningsinsitusjonene jobber på lag for AS Norge.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler