Fra analog til digital

Fra analog til digital

Fra analog til digital 1856 1923 Maritime Bergen

Aldri har informasjons- og datatilfanget vært større og mer tilgjengelig. Økt bruk av digitale løsninger, interaktivitet og datahåndtering reduserer kostnader, forlenger utstyrslevetid og gir konkurransefordeler for en næring i global konkurranse. De rette digitale verktøy kan bidra til økt effektivisering av flåten som igjen vil bidra til reduserte klimagassutslipp.

Tema for den tredje samlingen for Trainee Blue Sea var «Fra analog til digital»

Hvorfor Klaveness Digital
Vi fikk et innblikk i hvorfor Klaveness har satset slik de har på digitalisering sett fra en eiers perspektiv. Har satsningen fungert?  hvor henter de dataene fra? Hva er effektene med tanke på flåteoptimalisering og har dette bedret resultatene for Klaveness og kundene?

Martin Wattum er Leder prosjekt og transformasjonsavdeling i Klaveness og starter selv som trainee der for 10 år siden. Martin sier at Klaveness var noen av de første som testet ut å frakte ulike ting på forskjellige nye måter. Blant annet fraktet de betong i hele lasterom, i stedet for i individuelle sekker.

Klavenes har stor kjennskap til bredden i markedet, og Martin sammenligner det som et slags Coop for det maritime.

Målet er å dekarbonisere og digitalisere, og starten på Klaveness Digital var da to «data-geeks» startet. De tok med seg sin erfaring og kunnskap om bla smarttelefoner og overførte dette, med stor suksess, til shipping.

Martin påpekte at et skip enkelt fortalt er en fabrikk med propell. Man må godta at ikke alle sjøfolk enda er 100 prosent komfortable med det digitale. Overgang fra det analoge må gjøres på enklest mulig måte for å inkludere alle ansatte og få alle til å forstå både bruksområdet, hensikt og verdi. Det er også viktig at alle ser det samme digitale bildet for å få oversikten – fra HR til operatør. Verktøy må «treffe» og være enkelt å bruke, hvis ikke er det lett for at folk går tilbake til gamle og mer kjente verktøy.

«Shipping er konservativt – hold ut!» var en av Martin sine tips til traineene. Selv om selskapet har en stor verdi, går Klaveness Digital i minus etter nærmere seks års drift.

Det er på tide å tenke nytt om fremtiden
Dataloy har vært etter i Maritime Bergen og bidratt til at vi laget en egen kategorisering på en del av vår medlemsmasse; Maritim IT. Erik Loy, Grunnlegger av og CEO i Dataloy sa det er komplisert å lage løsninger som alle kan forstå og ta i bruk. Innovasjon Norge har tildelt bedriften et prosjekt som skal gi dem muligheten til å lage et godt visualiseringsverktøy slik at de kan hjelpe sine kunder til å gjøre shipping mer effektivt og transparent.

Fleet allocations & scheduling system – et system som støtter planlegging for kunder uavhengig om de har tre eller 100 skip

Som Martin i Klaveness også nevnte i sitt innlegg, sa Erik også at ett av målene må være å ikke seile med tomme skip. Dataloy har opprettet et partnerprogram for samarbeid, her kan kundene selv velge blant flere systemer og plukke og sette sammen det som passer dem best.

Optimaliseringen skal få kunder til å bli opptatt av å bli med på rundturer slik at skipene ikke går tomme – på denne måten får man ned Co2-utslippene sammen.

For å visualisere brukte Erik rederiet Seatrans som eksempel; de har ikke bare én type last som skal fraktes. Lastene skal også flyttes om på i ulike havner hvor det skal losses. Her må det altså ligge et godt optimalisering-verktøy i bunn for å kunne gjennomføre omflytning av last i og utenfor havn på best mulig måte.

Next Generation Shipping
Kongsberg Maritime – leverandør av neste generasjons skip og digitale løsninger. Rune Stålstrøm gav oss innsikt i deres satsning på autonomi og hvordan digitalisering påvirker skipet i den omstillingen vi står ovenfor.

Rune har selv seileerfaring, og startet i 1989 som kadett og jobbet seg opp til chief. Han har vært innom bulk, tank og gass, og var også noen år i marinen, men befinner seg nå i det han mener er et av de kuleste selskapene å jobbe i. Kongsberg Gruppen er delt inn i Kongsberg Digital, Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Maritime, hvor Rune er Operation Manager.

Kongsberg Maritime er en viktig premissleverandør for det meste av det som skjer i det maritime. Også det digitale. Rune sa at det er for mange aktører med for mange gode applikasjoner og for mange laster, til at «alle» skal lage egne. Kongsberg Digital har derfor laget en «appstore» – an Open Eco System, med ulike aktører som Microsoft, Samsung og ABB.

Yara Birkeland – gjødselsprodusenten som ville frakte varer ved hjelp av Kongsberg. Og dette skal skje med autonome nullutslips-skip. Foreløpig opereres skipet med kaptein og mannskap, men fra 2024 kan det altså seile autonomt. Det er stor grunn til å følge videre med på alt det spennende Kongsberg lanserer de neste årene.

 

Når Teknologien ligger i forkant av det rettslige rammeverket
Hva så når teknologien utvikles kjappere enn lovverket blir oppdatert? Etter å ha vært gjennom presentasjoner om teknologi som er på vei og på plass, lærte traineene mer om hva man gjør når teknologien utvikles kjappere enn lovverket blir oppdatert. Anja Stensrud Elverum er Advokat Advokatfirmaet BAHR og med eksempler som de fleste kunne kjenne seg igjen i, gjennomgikk hun tungt stoff på en svært engasjerende og lettfattelig måte!

Anja startet sin presentasjon med å forklare at for å regulere noe, må man vite hva som skal reguleres – derfor måtte det være slik at lovverket henger etter når ny teknologi utvikles.

Det er i dag utfordrende å finne ett felles regelverk omkring for eksempel dataprogrammer. Vi fikk høre om lovverk rundt kunstig intelligens – EUs Artificial Intelligence Act er en foreslått europeisk lov om kunstig intelligens, som er planlagt at skal bli en global standard som for eksempel GDPR. Problemstillinger som eierskap til produkter skapt av kunstig intelligens er noe som må diskuteres. I Norge kan i dag ikke en datamaskin få copyright, noe de i enkelt andre land kan. Kunstig intelligens kan produsere, forbedre og utvikle eksisterende produkter og disse produktene må ha en eier, noe som lovverket i dag må reguleres rundt. Et spennende tema som vi er heldig å ha Norsk og Bergens kompetanse på.

Digitalisering – Ka e poenget?
Siste mann på scenen var Christoffer Pettersen fra AVO Consulting. AVOs slogan er «Helping organizations close the technology gap so that people can be more happy & human»

Etter 20 minutter med Christoffer og et forrykende godt innlegg, tok hans kolleger over og arrangerte workshop for traineene resten av dagen.

Hvis du var CEO for ditt selskap, hva ville du endret på de neste 10 årene?
Med dette som utgangspunkt gikk de påfølgende timene unna da de unge ansatte satte visjoner for eget arbeid og egne selskap.

Ord som frihet og fleksibilitet, bærekraft, tillit, lovverk, energieffektivisering, havkjølte servere, autonomi, endringsvillighet, kompetanse, digitalisering, politikk, erfaringsbasert læring, samarbeid, blockchain, kommunikasjon, bedret ressursfordeling og sirkulær økonomi gikk igjen.

«Det er irriterende å tenke på så mye som har blitt kastet som heller kunne kommet til nytte», var en kommentar fra én av traineene.

Med engasjementet, endringsiveren og de gode holdningene som traineene innehar, er det slett ikke sikkert fremtiden blir så ille.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler