Ap og FrP hører på oss!

Ap og FrP hører på oss!

Ap og FrP hører på oss! 2560 1920 Maritime Bergen

I Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets alternative budsjett kommer det frem at begge partier prioriterer det maritime.

Det alternative budsjettet lagt frem av Ap og FrP viser at de ønsker å fokusere på styrking av nettolønnsordningen, samt tilby tiltak som vil kunne øke aktiviteten i maritim næring.

Blant annet forslagene om å reversere kuttforslaget til, samt å styrke nettolønnsordningen er kraftfulle tiltak som kan hjelpe oss gjennom den pågående krisen. I tillegg foreslår Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet å bevilge midler til fornyelse av skipsflåten, ombygging av eksisterende flåte, og bedre vrakpantordningen.

Oversikt over Fremskrittspartiets forslag:

 • Reversere regjeringens kutt i nettolønnsordningen og å fjerne alle tak i de ulike fartøyssegmentene
 • Innføre vrakpantordning for fartøyer i Norge som også omfatter offshorefartøy
 • Etablere en midlertidig ordning gjennom GIEK, for å avlaste de norske verftenes krav til egenkapital og likviditet. GIEK kan bidra med opptil 15 prosent finansiering av den nødvendige egenkapitalen, slik av verftene bare må stille med fem prosent selv
 • Fjerne CO₂-avgiften på LNG på skip i innenriks fart
 • Styrke konkurransekraften til godstransport til sjøs gjennom oppstartsbevilgning til Stad skipstunnel
 • 5 millioner kroner til digitalisering av maritim utdanning
 • 12,5 millioner kroner til bransjeprogrammene for «olje, gass og leverandørindustri» og «maritim næring»

Oversikt over Arbeiderpartiet forslag: 

 • Arbeiderpartiet legger på bordet en tiltakspakke på 750 millioner kroner rettet mot verftene og sjøfolkene
 • 250 millioner kroner for å reversere kutt i nettolønnsordningen. I tillegg fjerner de taket for nettolønnsordningen tilknyttet sjøfolk på offshorefartøy
 • 100 millioner kroner som et støttetiltak for vraking av eldre offshore supplyfartøy
 • Øker rammen til GIEK med 150 millioner kroner for at de skal kunne tilby en toppfinansiering av nye offshore-skip for få i gang en fornyelse av flåten
 • Setter av 125 millioner til tiltak for å få hurtigbåtene over på hydrogen
 • Nødvendige oppstartsmidler til Stad skipstunnel

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler