FrP støtter rederiene og sjøfolkene i vest

FrP støtter rederiene og sjøfolkene i vest

FrP støtter rederiene og sjøfolkene i vest 2560 1920 Maritime Bergen

Det har stormet rundt regjeringen siden lanseringen og forslaget til statsbudsjettet tidligere denne måneden, hvor opposisjonen har en hel maritim næring i ryggen; regjeringen svikter sjøfolkene.

Stortingspolitikker Helge Andre Njåstad og Silje Hjemland besøkte denne uken Bergensrederiet Odfjell Tankers. Møtet var arrangert av Maritime Bergen, hvor også daglig leder Siv Remøy-Vangen deltok på møtet. Temaet for møtet var forslaget fra regjeringen til statsbudsjettet som vil få direkte konsekvens for skip med NIS-flagg, og som operere i deep-sea segmentet. I budsjettet ligger det nå et forslag om å innføre et tak, samtidig som man foreslår å fjerne tilskuddet for fraktefart utenriks (deep-sea).

 

Vi opplever det som viktigere enn noen gang å skape fokus på den uforutsigbarheten som er skapt av dagens regjering og næringsminister, sier Helge-Andre Njåstad.

Njåstad åpner møtet med å referer til et møte med Odfjell i 2017, hvor han deltok med daværende næringsminister Monica Meland. Et møte av mange som resulterte i en forsterking av nettolønnsordningen. Harald Fotland, som er COO i rederiet, husker godt møtet og effekten av ordningen.

I møte med næringsministeren i 2017 sa vi at dersom ordningen ble utvidet, skulle vi levere og bidra til å øke antall norske sjøfolk. Som er direkte konsekvens flagget vi 20 skip hjem, vi la ned driftskontoret i Singapore, økte fokuset på å ansette kadetter og vi jobbet kontinuerlig for å levere på bestillingen fra regjeringen. Derfor er vi svært overasket over det som skjer nå, sier Fotland.

Fotland understreker at de har vært veldig begeistret for den maritime politikken som har vært de siste årene. Han snakker engasjert om den satsningen de har hatt på norske sjøfolk, og understreker at dette er en vesentlig del av strategien til selskapet. Operasjonell erfaring og ikke minst kompetanse, er gull verdt på kontoret når sjøbeina blir ustø og man er klar til et liv som landkrabbe. Samtidig er han tydelig på viktigheten av stabile rammevilkår fremover.

 

Vi gjennomførte nylig en undersøkelse hvor vi ville se om de siste 300 kadettene vi hadde hatt om bord fortsatt var i næringen. Det vi så var at 50 hadde forlatt næringen, mens 70 var fortsatt i Odfjell systemet, sier Fotland.

De 180 andre fant vi igjen andre stender i næringen, hos konkurrerende rederier eller hos utstyrsleverandører, fortsetter Fotland. Vi opplever at vi som rederi er en aktiv pådriver og bidragsyter til å styrke den maritime kompetansen i klyngen. Dessverre, siden vi konkurrerer i et tøft og internasjonalt marked, må vi på ett eller annet tidspunkt spørre oss hvor lenge vi skal være med på denne dugnaden, avslutter Fotland

Maritime Bergen opplever stort engasjement fra medlemmene etter fremleggingen av statsbudsjettet, og er svært overasket over det forslaget som foreligger og usikkerheten dette representerer for rederiene.

Forslaget regjeringen har lagt frem bidrar til økt usikkerhet i det som mange allerede opplever som en svært krevende tid, sier Remøy-Vangen.

Skal vi fortsette å være en maritim stormakt, og ledende på maritim kompetanse – det som er vår faktiske konkurranse fortrinn, må vi fortsette å satse på sjøfolkene våre, avslutter Remøy-Vangen

Njåstad lytter og noterer ivrig, før han avslutter

Vi har full forståelse for hvor viktig det er å kunne stole på myndighetene og de rammebetingelsene som er gitt for å drive business, sier Njåstad.

Vi er derfor veldig overrasket over dagens situasjon og endring. Vi ønsker å styrke næringen fremover, ikke svekke den. Vi håper derfor å rett opp i feilen som nå foreligger, og kanskje til og med styrke ordningen, avslutter Njåstad.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler