Fullt hus på årets første frokostmøte

Fullt hus på årets første frokostmøte

Fullt hus på årets første frokostmøte 2560 1920 Maritime Bergen

Sammen med advokatfirma BAHR og Nordea holdt Maritime Bergen årets første frokostmøte: «Shipping og Klimakvoter» onsdag 11 januar.

Det var stinn brakke da Maritime Bergen inviterte til årets første frokostmøte i samarbeid med Nordea og BAHR. Over 90 personer startet dagen med frokost, nettverksbygging og faglig påfyll i Olav Kyrres gate 22.

«Fit for 55»
I desember 2022 ble EU-landene enige om å inkludere shipping i EUs kvotehandelsystem (ETS) som en del av Fit for 55 og EUs Green Deal. Det har vært knyttet stor spenning til hvordan dette kommer til å slå ut for de ulike aktørene innen shipping når de nye reglene trer i kraft fra 2024.

Partner i BAHR, Ane Dahl Frisaker. Foto: Krysta Alexa Singh / Maritime Bergen

Kan bli nektet anløp
Klimakvoter er et verktøy for å fremme reduksjon av utslipp av klimagasser. EU har laget et kvotesystem der det settes en grense for hvor mange CO2-ekvivalenter som kan slippes it gjennom et år. De som omfattes av ETS-systemet må kjøpe klimakvoter, tilsvarende sine egne utslipp.

Partner i BAHR, Ane Dahl Frisaker startet frokostmøtet med å gi en grundig gjennomgang av de nye reglene som vil gjelde for shipping når «Fit for 55» trer i kraft. Hun la særlig vekt på de konsekvensene av ikke å rette seg etter de nye reguleringene.

– Det kan potensielt bli svært kostbart. På kort sikt kan det medføre bøter og straffegebyr fra EU, men hvis man ikke etterlever reglene over en 2-årsperiode kan man rett og slett bli nektet anløp i europeiske havner, sa Frisaker.

Ingvild Låg Paulsrud, Group Sustainability i Nordea. Foto: Krysta Alexa Singh / Maritime Bergen

Vil kreve store investeringer
Ingvild Låg Paulsrud fra Noreda fulgte opp innlegget til Frisaker med å gi tilhørerne et innblikk i hvordan de nye reglene vil påvirke måten bankene opererer inn mot sine shippingkunder.

– Nordea har satt som mål at vi skal være netto-null innen 2050. Allerede i 2030 skal klimafotavtrykket fra bankens låne- og investeringsportefølje reduseres med 40-50%, i forhold til 2019-nivået, sa Paulsrud.

For at shipping skal etterleve utslippskravene fra EU og klimamålene til IMO må det et stort teknologiskifte til – både i dagens flåte og på nybygg. Dette vil kreve store investeringer fra rederiene og bankene vil i så måte spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet for shipping.

– Her ønsker vi tett dialog med kundene våre for å finne gode løsninger. Det er mye bra som skjer i næringen allerede og jeg vil spesielt trekke frem Global Maritime Forum sitt «Call to Action for Shipping» og Grønt Skipsfartsprogram, sa Paulsrud.

Frokostmøtet ble avsluttet med en diskusjonsrunde med spørsmål fra publikum og litt nettverksbygging før alle trakk videre til dagens gjøremål.

Takk til alle som startet dagen sammen med oss og takk til BAHR og Nordea for et godt samarbeid.

Ønsker du å få tilsendt presentasjonene fra gårsdagens møte? Ta kontakt med oss på post@maritimebergen.no 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler