Future Blue Business

Future Blue Business

Future Blue Business 2560 1920 Maritime Bergen

På traineenes samlinger 27. og 28. januar var det gjennomgående temaet Future Blue Business. 16 traineer, 8 foredrag, 1 workshop og 3 bedriftsbesøk.

Gjennom dag én rakk vi både åtte foredrag og en workshop. Dagen etter ble temaet belyst gjennom flere bedriftsbesøk til viktige, grønne aktører i den maritime klyngen. Andre samling i Trainee Blue Sea gikk over to dager, og her kommer en smakebit.

Grønn Region Vestland – operasjon nullutslipp 2030
Etter at daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen, hadde startet dagen med innledning på det viktige temaet Future Blue Business, ble Natalia Antonia Golis introdusert.

Miljøpartiet Det Grønne-representanten og vår egen fylkesvaraordfører er et fyrtårn for grønn omstilling, og en ivrig forkjemper for at vi skal lykkes innenfor det maritime. Vi fikk rene ord for pengene. Golis var tydelig på at ventetiden er forbi og nå haster det å finne nye løsninger.

Om Norge skal lykkes må Vestland lykkes, og om ikke Vestland klarer det, klarer ingen det! Men for å realisere mulighetene, må vi samarbeide om å håndtere barrierene.

Nasjonalt og internasjonalt kan det gå litt sakte – derfor spiller regionen en så utrolig viktig rolle. Vi må  se på hva fylket kan gjøre for å gripe mulighetene i de nye verdikjedene og sikre økt konkurransekraft for våre eksportnæringer. Golis brukte hurtigbåtanbudene som et sted betydelige kutt kan foregå. Hun var tydelig på at vi ikke må ha den oppfatningen om at verden for øvrig sitter og venter på hva Vestland gjør.

Vi må sette i gang og godta at det kan forekomme litt snubling på veien.

Om dere ønsker å lese mer konkret om hva Vestland fylkeskommune gjør for å nå en grønnere fremtid, kan dere lese mer på Grønn Region Vestland.

Grønn skipsfart
Sveinung Oftedal var med oss på teams fra Klima og miljødepartementet, hvor han er rådgiver. Oftedal hadde en av hovedrollene da IMO vedtok mål for kutt i skipsfartens Co2-utslipp. Traineene var de første som fikk se et nylaget barometer som viser at vi dessverre ligger etter skjema når det kommer til grønn omstilling. Oftedal forklarte at vi blir liggende lenger og lenger etter dette skjemaet, og noe bør skje nå!

Vi må stimulere til overgang til null- eller lavutslipps løsninger i alle typer fartøy for å redusere Co2 fra shipping og fiskeriflåten med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005. Departementet mener at en av løsningene på dette er privat og offentlig-samarbeid. Vi må spille hverandre gode for ikke fortsatt å havne enda lenger bak skjema.

Green Shipping: IMO & EU
Taksonomien og fit for 55 er EU sine planer for nå målsettingen om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030.  Knut Hausken Magnussen, Senioradvokat i Wikborg Rein geleidet oss gjennom nye lovforslag og EU sine planer for fremtiden.

Magnussen sier det det nå er en trend hvor man går fra intensjoner, til lover og regler for å nå målene. I november 2021 var det møte i IMO, hvor det var press på strengere krav, noe det dessverre ikke ble enighet om. Dette skal på nytt revideres i 2023. Magnussen mener at IMOs regler er litt «softe» enn de EU sitter på. Og sistnevnte er nå i gang med utarbeidelse av strengere krav.

 

Grønt skipsfartsprogram
Regjeringen har laget en rekke maritime strategier og planer for å etablere en effektiv og grønn skipsfart. Grønt skipsfartsprogram er et partnerskap mellom private og offentlige aktører for å få gjennomført disse planene. Visjonen til programmet er kort fortalt å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.

Anne Sophie Ness, Consultant Environment Advisory, DNV tok den litt lengre versjonen av målet for planen. Grønt skipsfartsprogram er et initiativ som skal bistå rederier og væreiere på veien mot lav og nullutslipp. Programmet består av 100 partnere i form av bedrifter og organisasjoner fra både offentlig og privat sektor, som faciliteres av DNV. Pilotering er selve kjernen i skipsfartsprogrammet og så langt er det 39 piloter, både realiserte og fortsatt i oppstartsfasen.

Her kan du lese mer om Grønt skipsfartsprogram.

Omstilling i praksis
Atle Sommer er Head of Shipmanagement og Kjerstin Hernes er Project Manager portfolio i Grieg Star, og de kunne dele at dagens utvikling er eksepsjonell. Grieg-gruppen består av Seafood, Shipping, Logostics, Investment og Management, og flere av årets traineer jobber under denne paraplyen.

Sommer og Hernes snakket om Grieg Edge sitt største prosjekt; å utvikle en grønn verdikjede for ammoniakk. Her handler det om å bygge nye verdikjeder – hvor vareeierne tar en større rolle i omstillingen.

Vi lærte at Bergens driftsmiljø er bygget på desentralisert drift via kapteinen. Store ulykker har drevet frem endringer i regelverket – ulykker som skjedde parallelt med utvikling på IT-teknologi som muliggjorde større grad av kommunikasjon. I dag beveger vi oss mot mer sentralisering av drift – mye drevet frem av klimaendringer hvor man ser at ledelse og drift i større grad drives at landorganisasjonen.

Vi beveger oss mer og mer mot smart shipping, med karbonnøytrale skip og autonome operasjoner.

For å lykkes med å nå målene, poengterte Hernes og Sommer at vi må ha et samarbeid mellom operasjonelt, kommersielt og teknisk.

Vintage and innovation
BKK byttet navn til Eviny i 2021. Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap ble stiftet i 1920 og fremstår i nyere drakt og med nye visjoner; fornybar, elektrisk, digital. Eviny skal skape en fremtid der de tar ned utslippene og skaper nye arbeidsplasser.

Niclas Forsberg er Senior forretningsutvikler i Eviny og han fortalte om selskapet sine planer om Future Blue Business. Forsberg forklarte at de gjenbruker gamle systemer, kler dem om og benytter dem på nye måter. Eviny Ventures en en aktiv tidligfaseinvestor i selskaper med stort potensial, som bidrar til å akselerere endring mot en bærekraftig fremtid. Forsberg poengterte at om noe ikke lønnsomt, så er det heller ikke bærekraftig.

Eviny ønsker å forbedre det allerede eksisterende systemer – Vintage & Innovation.  Gjennom innovasjoner som Plug, en ny landstrømløsning, er nettopp løsninger som Eviny jobber med.

Hvordan nå 2050-målene?
Der EU har som må kutte 55 prosent i klimagass, har Odfjell har satt sine egne, ambisiøse mål: De
skal ha en klimanøytral flåte innen 2050! Odfjell er Bergensbasert og verdensledende Erik Hjortland, Leder for maritime operasjoner i Odfjell tankers tok oss gjennom noen av deres planer.

Han mener at man kan nå målene satt for 2050 tidligere, og om man skal nå målene om en klimanøytral flåte, så må man gå over til et annet drivstoff. Hjortland snakket varmt om fuel switch. Odfjell jobber nå med dette konseptet hvor motoren er produsert for å kunne håndtere opp til 10 ulike drivstoff. På denne måten vil Odfjells fartøy være klare når innovasjoner skjer.

Omstilling fra brunt til grønt/Alway safe
Morten Sundt jobbet i Samferdselsdepartementet før han startet i Equinor, den gang Statoil, i 2005. I dag er han Leder for maritime operasjoner, logistikk og beredskap i selskapet.

Equinor eier ingen fartøy selv, men er likevel sterkt involvert i det maritime, og har til daglig 170 fartøy i ulike operasjoner. De produserer, selger og kjøper drivstoff. De vil drive verdikjeder og produsere nye drivstoff og samtidig levere på klimamål.

Hvilket fotballag heier du på?

Sundt fortalte at det siden 2005 er gjort en reduksjon på Co2 med 45 prosent, og han sa at det nå trengs ny teknologi for å komme enda et skritt videre. Når det kommer til ulike aktørers holdninger til miljøvennlig drivstoff, sammenlignet Sundt det med å spørre hvilket fotballag folk holder med.  Svaret var ikke gitt og feil eller riktig. Det er flere gode løsninger og lag som kan få oss over på den grønne siden.

Men denne fotballanalogien gikk vi over til del to av samlingen Future Blue Business.

Samarbeid
Even Storheim, Maritime Bergens ferskeste prosjektleder, styrte dagens workshop hvor traineene selv skulle komme med tanker om ulike problemstillinger som kunne oppstå på veien mot en fremtid med mer miljøvennlige løsninger.

Traineene ble delt inn i grupper og skulle diskutere problemer knyttet til grønne energibærere, samarbeid om grønn omstilling, skipsoperasjoner og skipsbygging. Som et gjennomgående ord, også blant foredragsholderne, var samarbeid et nøkkelord!

Bedriftsbesøk
Etter en dag med mye teori, var det på tide å lære om Future Blue Business i praksis, og som vanlig er ikke Maritime Bergen sine medlemmer vanskelig å be! En hel dag var satt av til å besøke bedrifter som daglig jobber med grønn omstilling og grønne løsninger.


CCB
På CCB-basen på Ågotnes kom vi med buss kvart på ni og ble tatt i mot av basens konsernsjef Øyvind Langeland og Ronny Haufe, CEO i CCB Energy Holding.

Langeland var tydelig på at om man skal drive 100 prosent utslippsfritt må man legge ned. Når det er sagt var det tydelig at CCB jobbet iherdig for å minske utslippene i størst mulig grad! FNs bærekraftsmål har et stort fokus hos dem, og ikke hvem som helst får ta del i den nye energiparken som planlegges.

CCB har sitt eget klimaregnskap, som rapporteres på kvartalsmessig, for å identifisere konkrete tiltak for å redusere selskapets klimaavtrykk målt i Co2. Som eksempel blir tyngre kjøretøy, som per i dag, ikke lar seg gjøre å driftes elektrisk, satt opp med de mest effektive rutene. Og ved å optimalisere disse rutene ble det gjort hele 44 prosent kutt i klimagassutslippene!

Mikrohavnen Bergen
Ronny Haufe visste at Bergen ble definert som en mikrohavn i verdenssammenheng, men ambisjonene er langt fra små!

Haufe lurte på om traineene hadde hørt om taxonomi, noe samtlige nikket bekreftende til, med gårsdagens innlegg i tankene. Ronny mener vi skal være takknemlige for oljen, da den teknologien vi er så gode på når det kommer til den, tas videre i utvinningen av mer miljøvennlige ressurser. På CCB kommer Norges første kommersielle hydrogenanlegg og i den planlagte energiparken skal Co2 lagres, hydrogen produseres og grønne selskap samles.

Norwegian Electric Systems
En relativt kort busstur tilbake over Sotrabroen, tok oss til Norwegian Electric Systems. NES er en systemintegrator for løsninger, fra bro til propell, med innovative og miljøvennlige systemer. De har fokus på diesel elektrisk og hybrid elektriske systemer for det globale marine markedet. NES gjør både nybygg og ombygginger på mest mulig miljøvennlig måte.

 

 

Stein Ruben Larsen, Senior Vice President Sales, var redd han skjøt seg selv i foten da han sa at det var mer samfunnsøkonomisk å sette opp strømnettet enn å bytte batterier. For selv om NES ønsker å selge mest mulig, er lavere utslipp en viktig visjon for selskapet!

Larsen kunne fortelle at et salgsprosjekt, i beste fall, tar ett år, og jobben består mye i dugnadsarbeid. Dette er dog noe som skaper gode kunderelasjoner, som gjør at NES får levert sine miljøvennlige produkt.

Her du lese mer om Norwegian Electric Systems om noen av deres produkter, blant annet en «smarttelefon for broen»

NES er en av Corvus Energy større kunder, og sistnevnte var siste stopp for dagen.  Det skal legges til at begge bedriftene har utplassert trainees på årets kull.

Geir Bjørkeli

Hos Corvus på Nesttun ble vi møtt av en alltid like imøtekommende administrerende direktør. Geir Bjørkeli tok oss kjapt gjennom en presentasjon av selskapet, som er verdensledende leverandør av nullutslippsløsninger for alle segmenter i den maritime næringen. Han mente selv at verkstedet var mer interessant å besøke enn å høre på ham. Selv om Geir var nøktern i selvskryt vil vi dele at Corvus gjør det stort globalt og har blant annet inngått samarbeid med Tokyo og nullutslipps tankskip der.

Etter lunsj og påkledning av gule vester og vernesko kom vi ned i en produksjonshall som skapte begeistring hos samtlige!

WALL-E
Med en skinnende ren verkstedshall og roboter som minnet om rollebesetningen i Wall-E ble vi alle sammen så fasinert at vi ble langt lenger enn timen som var avsatt hos Corvus. Men noen få menneskelige ansatte, som passet på at robotene gjorde det de skulle, ble deler satt sammen på ulike stasjoner, testet og til slutt kjørt ut for avlevering til kunder.

 

 

 

 

Maritime Bergen takker alle som stilte opp med foredrag og lokaler og er takknemlige for at vi har så mange gode aktører på team maritim!

Økonomiske bidragsytere

 

Traineebedrifter

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler