Gateway to innovation

Gateway to innovation

Gateway to innovation Maritime Bergen

For første gang utveksles erfaringer og problemer løses mellom fisk, båt, subsea, plattform og design. Vestlandet har sterke, verdensledende næringsklynger innen maritim, subsea og marin, men våre havbaserte næringer har ikke tidligere jobbet åpent sammen om utfordringer. Skal vi fortsatt være konkurransedyktige på det globale markedet, krever det nytenking og stadig utvikling

Har du innspill? Du har enda tid til å gå inn på www.oceaninnovation.no og melde inn din bransjes problemer og utfordringer. Rundt 17. mai begynner blir det avstemning blant alle som har registrert seg om hva som er problemstillingene som trenger ny innovasjon.

Det snakkes mye om åpen innovasjon. Det finnes mye teori. Men det eksisterer lite praktisk kunnskap på feltet. Frem til nå.

På vegne av de blå næringene står Maritimt Forum Bergensregionen, Fiskeriforum Vest, NCE Subsea, Maritime CleanTech West, Design Region Bergen og UPTIME Centre of Competence bak innovasjonsprosjektet ”Ocean Innovation Community”. 

Vi har i dag stor grad av silotenking, men det er mye å hente på tvers av bransjene. I det sterke driftsmiljøet på Vestlandet er et naturlig tangeringspunkt mellom disse næringene materialteknologi og overflate i marine miljø.

  • Kan utfordringer knyttet til materialer i en bransje være løst i en annen?
  • Kan brukerfokuset, altså en strategisk bruk av design, gi nye løsninger?
  • Kan eksempelvis problemer i shipping være løsningen for havbruk. Eller er det allerede løst på en bedre måte i en annen bransje?
  • Kan vi i felleskap få til løsninger som er bedre og mer kostnadseffektive for denne utfordringen?

Gjennom portalen www.oceaninnovation.no kan alle bli med i det ferske nettsamfunnet. Her fokuseres det på nye arbeidsmetoder, i form av deling av kunnskap og informasjon mellom våre sterke industrielle bransjer.

Utveksling av kunnskap og informasjon
En nettbasert mulighet brukes for å finne felles utfordringer og nye løsninger.  Portalen bygger på prinsippene ”join – share – care – innovate».  Det digitale samfunnet gir rom for diskusjon, debatt og erfaringsutveksling som løfter utfordringer og problemstillinger i de ulike næringene.

Eksisterende teknologi kan få ny bruksområder
Formålet med innovasjonsprosessen er å overføre teknologi og løsninger mellom ulike selskaper og bransjer.  De mest relevante utfordringene stemmes frem av brukerne selv, for å utvikles videre.

– Vi ser for oss flere arbeidsområder der en åpen dialog mellom ulike bedrifter kan gi store gevinster. Mye eksisterende teknologi kan på denne måten finne nye bruksområder innen nye fagmiljøer. I tillegg kan slike prosesser gjenoppdage løsninger som kanskje ikke ble tatt i bruk av selskapet som selv utviklet teknologien, forteller Siri Kalvatn som er prosjektleder i «Ocean Innovation Community»

Kontaktperson:
Prosjektleder i Ocean Innovation Community
Siri Kalvatn, Seniorprosjektleder – UPTIME Centre of Competence
47 982 34 301 / Siri.kalvatn@uptimecentre.no

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler