• 7. December 2017

God planlegging – nøkkelen til en ryddig prosess

God planlegging – nøkkelen til en ryddig prosess

1024 470 Maritime Bergen

Tirsdag 5. desember inviterte Maritime Bergen sine medlemmer til frokostseminar innen skipsarbeidsrett.

Foredragsholder Monica Gjerde Sperre fra SANDS snakket til et engasjert publikum om omstillingsprosesser i rederivirksomheter, herunder hva arbeidsgiver må påse at er på plass dersom det oppstår behov for nedbemanning.

Gjerde Sperre gikk gjennom de ulike fasene av en omstillingsprosess og snakket både om saklighetsvurdering, omstillingsplikt og saksbehandlingsreglene ved oppsigelse.

Planlegging og kartlegging

I en eventuell nedbemanningsprosess er det svært viktig å bruke god tid på planlegging og kartlegging av prosessen. Videre er det viktig at man har nødvendig dokumentasjon og drøfter med tillitsvalgte tidlig i prosessen. Det er verdt å merke seg  at bevisbyrden ligger hos arbeidsgiver.

Dette var første gang Maritime Bergen og SANDS samarbeidet om et arrangement, og vi ser frem til mer samarbeid i tiden som kommer!

Del innhold