Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen! 479 590 Maritime Bergen

Kvinner utgjør 50% av talentpotensialet i maritim næring, men hvor er de? I 2010 ble det laget en rapport av Maritime Bergen for å finne ut hvordan det sto til med antall kvinner i maritim næring. Resultatet var ikke bra. 

Rapporten hadde som formål å belyse hvor stor kunnskap jenter på ungdom- og videregående skoler hadde om næringen, og finne ut hvordan det sto til med kvinneandelen i maritime landbaserte bedrifter. Rapporten konkluderte med at ungdom generelt og jenter spesielt visste svært lite om maritim næring. Man hadde et generelt inntrykk om at de som jobbet innen det maritime jobbet på båt. Dette var langt fra realiteten, da de ansatte i all hovedsak jobber på land. Slik er det også i dag. Kvinneandelen var i tillegg svært lav i de maritime organisasjonen som ble undersøkt i forbindelse med rapporten. Kvinner utgjorde under 10% av ansatte i landbasert maritim næring i Bergensregionen.

Etter de noe nedslående resultatene i rapporten fra 2010 satte Maritime Bergen i gang en rekke tiltak for å opplyse jenter og kvinner om mulighetene innen det maritime. Rekrutteringsarrangementene Kvinner i Kuling og Et HAV av muligheter! så dagens lys i 2011. Mål; å informere og knytte unge kvinner nærmere næringen.

For å evaluere effekten av disse arrangementene ble det sendt ut spørreskjema til deltakere mellom årene 2011-2014. 72% av respondentene svarte at de før arrangementet hadde lite kjennskap til næringen. Hele 90% svarte at de hadde god kjennskap til næringen i etterkant av arrangementet! I tillegg til at Maritime Bergen stadig treffer igjen kvinner som forteller at de har startet en maritim karriere grunnet arrangementene, hvor fokus på kvinnelige rollemodeller vektlegges, viser også spørreundersøkelsen at tiltakene som ble satt i gang i 2011 fungerer etter planen!

Maritime Bergen sendte også ut en undersøkelse til våre medlemmer i 2017. Respondentene som tilhører alle deler av den maritime klyngen kunne informere om at antall ansatte kvinner har tredoblet seg i forhold til tallene som framkom i rapporten fra 2010! Fra en kvinneandel på 10% i 2010 kunne de fleste bedriftene opplyse om at de har mellom 20-40% ansatte kvinner i dag. 10% av bedriftene svarte at kvinneandelen var på hele 50-60%! Økningen siden 2010 er fantastisk, men i det store bildet har den maritime næringen har fortsatt en lang vei å gå. Kvinner utgjør 50% av talentpotensialet, og vi må fortsette å fylle på med maritimt ansatte fra denne delen av befolkningen.

Det viser seg at arrangement som opplyser, informerer og inspirerer fungerer og Maritime Bergen vil fortsette med dette arbeidet fremover!

Et HAV av muligheter! gjennomføres igjen 22. mars, og her er det fortsatt plass til flere deltakere, og også til bedrifter som ønsker å stille med stand.

 

PS! Gutter og menn blir også invitert på arrangement i regi av Maritime Bergen. Den 9. april gjennomføres studentarrangementet Storm i et vannglass. Følg med på vår kalender!

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler