• 9. January 2018

Green Port Day 2018

Green Port Day 2018

582 594 Maritime Bergen

Maritime Bergen og Bergen Havn inviterte for første gang velkommen til den helt nye konferansen Green Port Day i fjor. Arbeidet med årets konferanse er i gang og fokuset vil igjen være grønnere løsninger i havnen.
Green Port Day 2017 ble gjennomført 9. november og samlet sentrale samarbeidspartnere, internasjonale teknologimiljøer, nasjonale og internasjonale miljøaktører, beslutningstakere, leverandører og brukere av havnen. Formålet med konferansen var å lære av erfaringer, samt åpne øynene for fremtidens grønne løsninger. Fjorårets tema var elektrifisering av havnen, og hvordan en slik teknologi kan relateres til cruisenæringen.

Konferansen trakk da over 100 deltakere og planen er å gjøre Green Port Day 2018 minst like aktuell og relevant for enda flere deltakere. Følg med på vår kalender for oppdateringer.

Maritime Bergen har hatt det første planleggingsmøtet Bergen Havn og datoen for Green Port Day 2018 er satt til 9. november også i år.

Les mer om GPD 2017 her.

Del innhold