Grenser mot korrupsjon

Grenser mot korrupsjon

Grenser mot korrupsjon Maritime Bergen

[ingress]Rundt 30% av spurte norske foretak har vært utsatt for økonomisk kriminalitet det foregående år viser en undersøkelse gjort av Ernst & Young. Nærmere 70 % av spurte enkeltpersoner har aldri fått antikorrupsjonsopplæring, som f.eks etisk dilemmaopplæring og dialog. [/ingress]

004

Foto: Camilla Borchgrevink

Brede temaer
Smøring og korrupsjon er en gjenganger i nyhetsoverskriftene, og norske selskaper blir berørt av avsløringer både i Norge og utlandet. Foredragsholdere Thomas Nielsen og Mona Gundersen fra Ernst & Young, holdt begge gode foredrag om aktuelle problemstillinger .  Deltakelse på forskjellige arrangementer, gaver, kundepleie og kundearrangementer kan, fra både et skatteperspektiv, men også fra et etisk perspektiv, noen ganger være vanskelig å klassifisere. Dillemaene ble reist og diskusjonen gikk godt om hvor grensene går, hva som kan anses som korrupsjon, og hvordan bedriften og den enkelte bør forholde seg.  Bevisstgjøring av etiske retningslinjer og forebygging av misligheter var noe Thomas Nielsen la spesielt vekt på.

Etiske dilemmaer
Skatteekspert Mona Gundersen kartla definisjonen av gaver til eksterne, der man gir gave uten motytelse, for å skape et tillitsforhold og en relasjon til den andre motparten. Den som gir gave må vurdere fradragsrett, og det finnes få unntak. Enkelte bedrifter har også egne etiske regler innenfor gavemottakning og representasjon. Et aktuelt dilemma for mange av Maritimt Forums medlemsorganisasjoner er problemstillinger knyttet til gaver ved skipsdåp. Ved skatteplikt for mottaker er hovedregelen allikevel at mottaker har selvstendig forpliktelse til å oppgi gaver, og det er i mange bedrifter satt en grense på 1000 kr for innberetning og skatteplikt fra en giver per år.

– Normene for korrekt opptreden i næringslivet er under stadig utvikling, og blir stadig strengere. Det er også stadig strengere lovgivning på mange områder. Allikevel må vi ikke bli redde for at alt vi foretar oss skal bli feil, sier Thomas Nielsen.

Han snakket om viktigheten av at etikk, regler og samfunnsansvar burde gjenspeiles i bedrifters policyområder.

– Det vil i fremtiden bli økende fokus på samfunnsansvar. Det vil få samme fokus som korrupsjon har hatt det siste tiåret.  Bedriftene deres må bruke nødvendig tid på å utforme gode etiske retningslinjer. Vi ser en økende grad av grenseoverskridende samarbeid mot korrupsjon. Myndighetene har økt fokus på utvalgte bransjer og industrier. De har økt fokus på enkeltpersoner i ledelsen, med stadig strengere straffer, og ikke lenger bare bøteleggelse.
Gode verktøy
Det er nødvendig med gode verktøy for å forebygge og avdekke korrupsjon i egen virksomhet. Hele næringen rammes av negativt omdømme dersom en aktør blir tatt for korrupsjon.  Korrupsjon, bestikkelser, utilbørlig påvirkningshandel, tilretteleggingsbetalinger/smøring. Alle korrupsjonsbegrepene har en ting til felles – de undergraver samfunnet, undergraver lik konkurranse og omdømme. De utsetter rett og slett selskapet og næringens tillit.

Flere bransjer innenfor det maritime næringsliv kan oppleve urettmessige krav ved virksomhet i utlandet.
Gundersen og Nielsen hadde følgende anbefalinger: « Registrer situasjonen, dokumenter og si ifra om situasjonen til norske myndigheter. Det er viktig at dere foretar dere noe og etabler rutiner for å håndtere disse situasjonene. Norske myndigheter skal forhåpentligvis ta kontakt med de gjeldende utenlandske myndigheter».
Forebygging internt i bedriften
Risikoene er mange i den maritime bransjen. Blant de nevnte var det situasjoner man kan komme opp i som bedrift som vedrører brudd på korrupsjonslovgining, terrorfinansiering, piratvirksomhet, smugling av våpen, narkotika og illegale varer, illegal innvandring, trussel mot miljø, trussel mot samfunnsansvar. For å motvirke dette understreker Thomas Nielsen igjen viktigheten av antikorrupsjonsprogram, regler og retningslinjer, interne kontroller, risikovurdering, overvåking, oppfølging, kontroll, bakgrunnsundersøkelser og granskning.

Varsling er den mest avdekkende metoden både i Norge og internasjonalt. Egne ansatte er viktigste kilde til informasjon, men
også leverandører og andre samarbeidspartnere bør gis anledning til å varsle om mulig korrupsjon. . Virksomheter som ikke har etablert gode og forsvarlige varslingskanaler har redusert mulighet til å avdekke korrupsjon og andre misligheter.

 

Tekst: Camilla Borchgrevink

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler