Grønn skipsfinansiering i møte med den perfekte storm

Grønn skipsfinansiering i møte med den perfekte storm

Grønn skipsfinansiering i møte med den perfekte storm 1777 1331 Maritime Bergen
Maritim næring står på broen i møte med den perfekte storm vil vi måtte gjennomgå de mest fundamentale endringene innenfor vår tid i møte med vår tids største utfordring; klimakrisen.
Norge skal bli et lavutslippsamfunn samtidig som vår næring møter nye krav fra IMO om redusert utslipp og effektivisering. Veien er krevende, men den vil også by på muligheter. Spørsmålet er hvordan vi skal klare omstillingen, og ikke minst hvem skal finansiere ny og uprøvde teknologien samt skip.

Torsdag 26 september ønsket Maritime Bergen velkommen til frokostmøte i en fullsatt sal hos Sparebanken Vest. Temaet var betimelig nok grønn finansiering, hvor vi spurte om kapital vil primært gå til grønne prosjekter i fremtiden.

Sveinung Oftedal, Fagdirektør fra Klima og Miljødepartementet startet dagen med å introdusere hvordan IMO og Handlingsplan for Grønn Skipsfart er drivere for endringen næringen vår står ovenfor. I november er det igjen duket for nytt møte i IMO hvor strategien for klimagassreduksjon vil igjen bli et tema. Her vil det blant annet bli diskutert alternativt drivstoff, samt andre mekanismer for å forbedre energi effektiviteten og redusere klimagassutslippene. Hvor beskjeden var klar, tid for handling er nå ellers vil CO2 utslippene øke fremover i takt med en voksende befolkning og verdenshandel.

Ragnhild Janbu Fresvik representerte Sparebanken Vest og er Konserndirektør for Bedriftsmarkedet. Sparebanken Vest er en bank for vestlendinger; privat, men også i næringslivet. Derfor er det naturlig at de også er en del av den endringen shipping står i møte med. Sparebanken Vest vil bruke finans som drivkraft for grønn maritim omstilling. De har derfor over en lengre periode jobbet sammen med DNV GL for å få på plass en utslippsrapport. Rapporten gir en oversikt over klimagassutslippene fra skip og kunder som allerede er i låneporteføljen, men også ved vurdering av nye prosjekter. Denne oversikten vil gi det en bedre innsikt og mulighet til å tilby kunder med lavt utslipp alternative avtaler basert på differensierte EK krav og låneprofil. Sparebanken Vest sier det skal lønne seg å være grønt finansiert hvor de jobber både med grønn kapital inn, så vel som ut.

Sparebanken Vest informerte også i frokostmøte at de har sluttet seg til Poseidon Principles og Responsible Ship Recycling Standards (RSRS), sammen med flere verdensledende shippingbanker. Målet er et grønt skifte i skipsfart initiert av Global Maritime Forum i Danmark. Som en del av Poseidon Prinsippene forplikter bankene seg i fremtiden å synliggjøre klimakosekvensene av utlånspolitikken. Initiativ som forsterker budskapet fra årets Vestlandskonferanse og Vestlandsmeldingen – vi må tenke nytt og vi må tenke grønt for ny vekst og ny verdiskapning på Vestlandet.

ENOVA deltok også ved Seniorrådgiver Ingrid Aune. ENOVA har siden 2015 tildelt over 1.6 milliarder til skipsprosjekter. Og selv om dette er en fantastisk «track record» møter vi medlemmer, fra gjerne små og mellomstore bedrifter, som er usikker på hvordan man kan få støtte fra ENOVA, og gjerne gir opp på veien. Det var derfor gledelig å få presentert hvordan man kan benytte seg av ENOVA. ENOVA skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå varige markedsendringer, og prosjekter som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser for 2030. I løpet av presentasjonen, men også i panelet ble det informert om at ENOVA støtter kun prosjekter som har batteriløsninger, hvor investeringsstøtten dekker deler av merinvesteringen sammenlignet med konvensjonell løsning. Andre løsninger kan også motta støtte, men de må da være blant de mest energi og klimaeffektive som finnes på markedet.

 

Rundt påsketider i fjor mottok Havila den gledelige beskjeden om at de hadde vunnet anbudet på kystruten og ved samme brøt Hurtigrutens monopol på ruten. Rundt samme tid startet jobben med å finansiere 4 nye Kystruter, med den nette sum av nærmere 4 milliarder. Administrerende direktør Arild Myrvoll gikk igjennom hvordan de har benyttet seg av støtte ordninger fra blant annet NOx fondet, ENOVA og Miljøbonus i tillegg til lånefinansieringer fra bank, GIEK, Miljøfond samt Europeisk Investeringsbank, NIB. I løpet av sin presentasjon ga han flere hint til ENOVA at det var vanskelig å navigere rundt de ulike ordningene og at de hadde benyttet seg av en konsulent. I løpet av de siste periodene kunne han også informere om at enkelte av støtteordningene hadde endret karakter underveis, noe som kan slå negativt ut, og gi en negativ økonomisk konsekvens for rederiet. Myrvoll uttrykte også et sterkt ønske om et nasjonalt HAVINOR, hvor han uttrykte frustrasjon rundt ulike lademuligheter nasjonalt samt prisforskjeller.

Morgenens siste gjest var Administrerende Direktør Nis-Magne Fjereide fra Misje Rederi. Med en klar målsetning «vi skal ha Europas mest miljøvennlige og lavutslipp bulkskip i nærskipsfart» er Misje er i vinden med sitt nye ECO Green Design. Fjereide stadfestet at grønne skip er en realistisk mulighet, og oppmuntret alle til å gjøre det de kan nå med den teknologien. ECO Green Design vil ha en utslippsreduksjon på 45,&% og etter å ha vært på design bordet i en periode er rederiet i samtale med flere verft både i Europa, men også i Asia.

 

 

Key takeaway fra morgenmøte er

  • Det vil etter hvert komme strengere krav fra IMO, for CO2 utslippene skal ned
  • Betalingsvilligheten i short-sea segmentet er ikke tilstede pt, men grønne skip er riktig retning
  • HAVINOR for standardiserte ladeløsninger og fastpris på strøm
  • Hybridløsninger med batteri vil gi mulighet for støtte hos ENOVA
  • Grønne skip og teknologi som bidrar til reduserte utslipp kan gi bedre finansieringsløsninger
0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler