Grønn suksess krever samarbeid

Grønn suksess krever samarbeid

Grønn suksess krever samarbeid 2560 1498 Maritime Bergen

Maritime Bergen inviterte til samling nummer tre for våre blue sea-traineer. Selv om vi hadde håpet å kunne møtes fysisk denne gangen, la vi til rette for det som ble en svært god samling med gode innlegg og spørsmål.

Hele 80 prosent av alle produkter transporters i dag på skip. Verdens hav er derfor en svært viktig transportåre, hvor vi forventer videre vekst i årene som kommer. Skal vi etterleve målene satt i Parisavtalen er derfor en bærekraftig utvikling av nye løsninger helt avgjørende for å lykkes. Den maritime næringen må omstilles, og Norge ligger langt fremme i dette arbeidet, men har enda et stykke vei å gå for å lykkes.

Med dette som ramme var det igjen duket for å få øke kunnskapen om ulike initiativ og drivere, samt stifte bedre kjennskap med bedrifter som jobber med nye bærekraftige løsninger.

 

Regjeringen la tidligere i år frem en ny Klimaplan og vi inviterte statssekretær i Klima og miljødepartementet, Mathias Fisher, inn for å fortelle litt om regjeringens arbeid rundt grønn skipsfart og deres refleksjoner rundt hvordan vi som næring kan bidra til å nå målsettingene. Han sa at med dagens politikk vil utslippene gå ned, men man trenger flere virkemidler for å komme i mål. I dette har Regjeringen fremmet et forslag om å øke avgiften på utslipp, samtidig som de redusere andre skatter og avgifter. Det viktigste grepet er å øke CO2-utgiften. I tillegg ønsker de å etablere en ekspertgruppe som skal sikre at nye krav i offentlige anbud og krav ved offentlige innkjøp bidrar til lavere utslipp.  Fisher fortalte at regjeringen vil innføre lav-og-nullutslipps-kriterium i nye anbud for ferjesamband der det ligger til rette for det, og for hurtigbåter der det ligge til rette for dette. Dette skal skje i henholdsvis 2023 og 2025.

Etter en runde med spørsmål til statssekretæren fra engasjerte traineer var det duket for å ønske Joakim Frimann-Dahl velkommen.  Han gav oss et innblikk i grønt skipsfartprogram og arbeidet DNV GL og deres samarbeidspartnere gjør for å skape en grønnere næring. Programmet gir muligheten til å lære fra andre i verdikjeden og realisere økonomisk vekst, kostnadsbesparelse og konkurransefortrinn.  Man vurderer endrede markedsforhold og identifiserer nye forretningsmuligheter som kan være med å påvirke fremtidige virkemidler og insentiver. Her har man muligheten til å ta en lederposisjon innen grønn skipsfart. Dette programmet har gitt ny kraft til regjerningens arbeid.

 

«Klimaendringer og nye krav – en betydelig forretningsmulighet»

Joakim Frimann-Dahl, DNV GL

 

Joachim Nilsen, Leader Supply Chain i Equinor kunne fortelle at de har en strategi og visjon med fokus på klima. Equinor skal bli klimanøytral innen 2050 og i dette har arbeidet jobber de utfra tre nøkkelpilarer. De skal bli bransjeledende innen karboneffektivitet. De skal ha vekst i fornybar energi og skynde karbon nedskaleringen.  Alle rederi som er knyttet til Equinor har en energieffektivitetsplan.

I dette skal man måle utslipp og sette konkrete mål for hvordan man skal redusere utslippene. Dette gjør at man jobber mer bevisst rundt energiforbruket, noe som er veldig besparende.

 

Odfjell er et av de rederiene som har kommet lengst i arbeidet med å omstille seg for de fremtidige kravene om lav- og nullutslipp. Erik Hjortland, VP Technology i Odfjell sier at årsaken til at de er så godt rigget er fordi de har fornyet flåten sin, gjort operasjonelle og tekniske forbedringer samt at de har de dyktige folk med førstehåndskunnskap. De er et fullt ut integrert selskap og det lønner seg.

Et annet rederi som er i førersete når det gjelder å tenke bærekraft Grieg Maritime Group. Ved å bygge på FN sine bærekraftsmål har de blant satt seg som mål i at de skal skape ny bærekraftig business og ta en ledende rolle i det grønne skiftet. De har også et høyt fokus på å implementere strategiene sine i hele organisasjonen.

 

Klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech fyller 10 år i år og de har hatt litt av en reise dit de er i dag og ikke minst jobber de med mange spennende prosjekter. Kommunikasjonssjef Marie Engelsen Launes delte noen av sine erfaringer fra prosjektene om hvordan gjøre den maritime næringen grønnere. Det koster å være først ute og lage nye, mer bærekraftige løsninger og mange sitter og venter.

Marie presentere flere av de ulike og ikke minst spennende initiativene de er involvert i, som SHIP FC, Topeka-prosjektet og TRAM.

 

I alt dette lurte vi litt på hvilke drivere det er til endring. Finans har ofte blitt nevnt. Vi hadde invitert inn Sparebanken Vest til å snakke litt om hvordan de ser på finansiering av shipping og maritim næring fremover. De dro inn det globale rammeverket Poseidon Principles som skal bidra til å sikre bærekraftig shippingfinansiering.  OECD anslår at det globalt vil kreve EUR 6,35 billioner i året for å oppfylle Paris-avtalens mål innen 2030 – 300 milliarder skal investeres i omstillingen årlig i EU. Margunn Minne og Marita Bjørke Hollekve var også innom EU-taksonomien klassifiserer hva som er bærekraftig økonomisk aktivitet og er en viktig del av EU’s green deal. Taksonomien gjelder for store børsnoterte foretak, inkludert banker og forsikringsselskaper av en viss størrelse. Videre må banker rapportere på hvor stor andel av utlånsbalansen som oppfyller kravene til EU taksonomien.

Omstilling krever endring, ikke bare av bedriftene, men også de ansatte må møte endringen på ulike nivå. Avslutningsvis på denne komprimerte og digitale samlingen ble blikket snudd innover for å bli mer bevisst på hvordan en selv kan møte endring.

Bård Fyhn, doktorgradskandidat fra NHH snakket om hva som er krevende med endring og hvordan få til en bærekraftig omstilling. Hvorfor vi gjør endringen må være tydelig for hele organisasjonen og alle må vite i hvilken retning man går. Alle må få et eierskap til det som skjer.

Fyhn trakk frem tre punkt til hvordan hver enkelt kan møte endring. Større åpenhet rundt feiling gir bedre informasjonsflyt, skaper større tillitt og gir rom for å tørre å prøve. Dette gir positive ringvirkninger. Et annet viktig element er psykologisk trygghet.  Dette bygges ved å bygge relasjoner, avklare forventninger, sette tydelige rammer, be om tilbakemeldinger og se den enkelte.

Dagen gikk fort og inntrykkene var nok mange. Selv om endring er krevende tror vi traineene er omforent om at endringen skjer, og den skjer nå. I dette tar vi et lite sitat fra dagens siste slides, for det er faktisk noe vi i Maritime Bergen tror svært sterkt på må til skal vi som næring lykkes, også fremover:

«Vi kan ikke plukke vinnere, men vi må dyrke frem vinnerne og gi dem forutsetninger for å vokse og blomstre.»

Ole Erik Almlid Adm. dir NHO

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler