• 17. October 2018

Handlingsplan for UiB og Kina

Handlingsplan for UiB og Kina

Handlingsplan for UiB og Kina 1024 741 Maritime Bergen

Samtidig med det norske statsbesøket i Kina denne uken, ble handlingsplan for UiB og Kina presentert. Hav, klima/energi og globale utfordringer løftes opp i strategien.

I sommer bidro Maritime Bergen sammen med bla. UiB til Law Summer Programme. Som første juridiske lærested i Norden tilbød Det Juridiske Fakultet kom 20 kinesiske studenter kom til byen mellom de syv fjell for å få se nærmere på det beste av maritim virksomhet i regionen vår. Nå trappes strategien for kunnskapsutveksling mellom Kina og Bergen opp.

Kina er verdens mest folkerike stat noe som betyr potensielle markeder for næringslivet i Bergensregionen. At det også knyttes tettere bånd til akademia er en naturlig forlengelse av at stadig flere oppgaver, som forskning på hav og marin forsøpling, er globale utfordringer som krever internasjonale svar.

Strategien Hav, Liv og Samfunn (2016-2022) er et strategisk virkemiddel for UiB til å knytte seg nærmere til andre verdensledende forskningsmiljøer. Målene med handlingsplanen er å utvikle sterke forskningssamarbeid spesielt i retning av UiBs strategiske satsninger, som bla. hav, klima og miljø. I tillegg ønsker UiB å trekke til seg sterke forskningstalenter fra Kina.

Del innhold