• 7. December 2018

Havnerådet: Godshavnen flyttes til Ågotnes

Havnerådet: Godshavnen flyttes til Ågotnes

Havnerådet: Godshavnen flyttes til Ågotnes 1000 563 Maritime Bergen

Havnerådet har i dag fattet fattet prinsippvedtak om at godshavnen ved Bergen Havn kan flyttes fra Dokken i sentrum til Ågotnes.

Med dagens enstemmige vedtak fra det øverste organet i Bergen Havn ligger alt til rette for at Ågotnes blir det nye kollektivknutepunktet for gods i Bergensregionen.

– Dette markerer starten på det som kan bli et byutviklingseventyr for Bergen, men enda viktigere for den maritime næringen: at havnen sikres rom til å vokse i det som kommer til å være et utviklingsområde i flere tiår fremover, sier næringspolitisk rådgiver i Maritime Bergen, Petter Haraldsen Haugland.

Det var en begeistret og stolt styreleder i Bergen Havn, Tom Georg Indrevik, Maritime Bergen snakket med rett etter at vedtaket ble offentlig.

– Etter så mange år, er dette et viktig vedtak for å kunne sikre utviklingen av maritim godstrafikk på hele Vestlandet. Det gir store muligheter for videreutvikling av Bergen som sentral havneby i Nord-Atlanteren, forteller Indrevik.

– Hvordan blir veien videre, fra vedtak til virkelighet?

– Nå starter arbeidet med planleggingen. Det må skje sammen med lokale aktører, innbyggere og ikke minst de som skal benytte seg av den nye havnen for best mulig å sikre at en stå stor andel gods som mulig går over fra vei til sjø.

 

Del innhold