Havstrategien lansert i havbyen Bergen

Havstrategien lansert i havbyen Bergen

Havstrategien lansert i havbyen Bergen 444 627 Maritime Bergen

Kunnskapsbasert regulering av havnæringene, målrettet satsning på forskning og innovasjon samt styrking av internasjonal konkurransekraft er sentrale punkter i regjeringens havstrategi.

Regjeringens havstrategi ble lansert om bord på det nye forskningsskipet «Dr. Fridtjof Nansen»

Norge har viktige fortrinn
Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD) viser i sin rapport «The Ocean Economy in 2030» at den økonomiske aktiviteten i havet er i sterk vekst, og anslår at havøkonomien vil gi 40 millioner arbeidsplasser og doble sitt bidrag til global verdiskaping innen 2030. Mye av veksten er forventet å komme i næringer hvor Norge allerede har viktige fortrinn. Havstrategien er regjeringens plan for hvordan vi kan skape vekst og flere jobber i havnæringene, både gjennom å videreutvikle det vi allerede har, og gjennom å legge til rette for at nye næringer kan vokse frem.

Tre trinn til vekst og utvikling
Vilkår og rammebetingelser fra myndighetene må utformes på en måte som effektivt stimulerer til bærekraftig og lønnsom utvikling. Havstrategien er lagt opp rundt tre hovedpunkter.

 • Effektiv, forutsigbar og kunnskapsbasert regulering av havnæringene.

For å nå denne målsettingen vil regjeringen legge til rette for videreutvikling av havnæringene og utvikling av nye, lønnsomme havnæringer innenfor bærekraftige rammer, sørge for at lovgivningen ikke hindrer innovasjon og teknologi- og erfaringsoverføring på tvers av havnæringene, og arbeide for å sikre et teknologinøytralt regelverk som bidrar til å fremme teknologisk utvikling.

 • kunnskaps- og teknologiutvikling gjennom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse.

For å nå denne målsettingen vil regjeringen styrke den grunnleggende kunnskapen om havet, videre-føre og styrke kunnskaps- og teknologiutvikling i dagens havnæringer, styrke samarbeidet på tvers av næringer og fagmiljø, legge til rette for nye næringer, sørge for et godt og relevant utdanningssystem som bidrar til å dekke havnæringens kompetansebehov, og fremme god rekruttering til havrelatert forskning, utdanning og yrker.

 • Styrking av internasjonal konkurransekraft

For å nå denne målsettingen vil regjeringen styrke arbeidet med å sikre globale, forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser og bidra til at flere selskaper tar steget ut i verden og lykkes og sikre at Norge befester sin ledende globale posisjon som nav for havrelatert teknologiutvikling.

Første helhetlige havstrategi
De havbaserte næringene har gjennom generasjoner vist en fantastisk evne til omstilling, nyskaping og teknologiutvikling. Dette ønsker regjeringen å bygge videre på når de nå legger frem sin første helhetlige strategi som ser på havnæringene i sammenheng. Regjeringens uttalte målsetting er at Norge i fremtiden skal bli verdens fremste havnasjon. Dette skal oppnås ved at det legges til rette for blå vekst gjennom grønn omstilling.

Les hele havstrategien her: Ny vekst, stolt historie – regjeringens havstrategi

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler