• 14. May 2018

Hem til Bergen

Hem til Bergen

Hem til Bergen 720 482 Maritime Bergen

Vi er glade for å ønske både Jo Shipping AS og skipene deres velkommen hjem igjen til Maritime Bergen!

Da rederiet de jobbet for ble solgt, fikk Ketil Nystad og Stig Hilland med seg Vigdis Haugland, og startet sitt eget driftsselskap; Jo Shipping. Deres erfaring er at det har lønnet seg å satse i nedgangstid, femårsplanen går som forventet, og de satser nå på videre ekspansjon. Samtlige skip under det nye selskapet seiler under norsk flagg.

Bergen er byen i Norge som har flest NIS-registrerte skip, og stadig flere kommer hjem. Hele 248 av 615 NIS-registrerte skip har Bergen som hjemmehavn.

Flagget gir tilhørighet og er en viktig faktor kundene vurderer, sier Hilland og Nystad til BA.

Skip registrert under NOR og NIS er viktige bidrag til at Norge skal holde seg i tet globalt som sjøfartsnasjon. På Maritime Bergens møte 7. mai, «Med Bergen i hekken», presiserte Sjøfartsdirektør Olav Akselsen, at om flere norskeeide skip hadde flagget hjem, ville vi fått betydelig større innflytelse i IMO (Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen).

Siden 2016 har Regjeringen myket opp fartsområdebegrensningen, samt styrket nettolønnsordningen. For eksempel kan NIS-skip, som tidligere kun fikk frakte gods mellom norske og utenlandske havner, i dag frakte gods og legge til i flere norske havner. Sjøfartsdirektoratet mener at oppmykingen av reglene har gitt en direkte konsekvens at skip flagger hjem.

______________________________________________________________________________________
NIS og NOR
Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), hvor sistnevnte ble opprettet i 1987 for å øke Norges konkurransekraft. Les mer om NIS og NOR på Sjøfartsdirektoratets sider.

Del innhold