Historisk enighet på Stortinget om krisepakker

Historisk enighet på Stortinget om krisepakker

Historisk enighet på Stortinget om krisepakker 980 551 Maritime Bergen

Regjeringen presenterte søndag 15. mars og mandag 16 mars oppdatert økonomiske krisepakker. Tiltakene viser alvoret i situasjonen, og vil være viktige bidrag  f for å holde hjulene i gang i norsk økonomi.

– Vi vil igjen berømme regjeringen og et samlet Stortinget for å handle raskt i en svært krevende og alvorlig situasjon. Tiltakene som nå lanseres er viktige bidrag til å sikre likviditeten i bedriftene, opprettholde sysselsettingen og at hjulene holdes i gang.

Enigheten på Stortinget blir debattert og votert over mandag 16. mars, og endelig vedtak fattes ved andre votering på torsdag 19. mars. Stortinget vedtok også å nedsette en særskilt komité som skal være klar til å behandle spesielle saker vedrørende koronakrisen. Komiteen består av Stortingets president samt én representant for hver partigruppe.

Regjeringen forslår låneordning

På en pressekonferanse søndag 15 mars presenterte Statsminister Erna Solberg og Finansminister Jan-Tore Sanner to økonomiske forslag som skal lette likviditetskrisen for bedrifter. Rammen er på til sammen 100 milliarder kroner.

1. Regjeringen vil etablere en statlig lånegaranti rettet mot nye banklån for små og mellomstore bedrifter som risikerer rap som følge av den ekstraordinære situasjonen. Rammen for dette tiltaket er på 50 milliarder

2. Regjeringen foreslår å gjenopprette statens obligasjonsfond. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet og ha en ramme på 50 milliarder. Hensikten med fondet er å gi økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, og vil være et tiltak for de største bedriftene.

– Koronaviruset sammen med oljeprisfallet rammer det norske og det maritime næringslivet hardt, og bedriftene har et behov for bred og omfattende støtte fra myndighetene. Det er derfor svært gledelig å se en omforent regjering og opposisjon som virker villig til å gjøre hva som trengs. Vi frykter imidlertid at dette ikke er nok, og vil fortsette å gi innspill basert på tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter, sier daglig leder Siv Remøy-Vangen i Maritime Bergen

Permittert får full lønn i 20 dager

Det har vært stor debatt siden fredagens presentasjon av permitteringspakken, hvor flere har har argumentert at regjeringen må ta en større andel av kostnadene Det derfor gledelig å se et omforent Storting presentere en oppdaterte permitteringspakke.

Her er hovedpunktene i kriseforliket mandag:

 • Permitterte får full lønn i 20 dager for inntil knapt 600 000 kroner. Staten tar regningen fra dag tre til dag 20.
 • Dagpengesatsen økes for de med lavest inntekt, og inntektsgrensen for å kunne motta dagpenger senkes.
 • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire.
 • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til cirka 600.000 kroner.
 • Omsorgspenger for de som er hjemme med barn økes til 20 dager for hver av foreldrene.
 • Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager.
 • Lærlinger beholder sine ytelser.
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15. april i år utsettes.
 • Momssatsen på 12 prosent for reiseliv reduseres til 8 prosent.
Samarbeid for felles mål

Maritime Bergen er godt fornøyd med de tiltakene som er presentert over de siste dagene. Vi er også godt fornøyd med å se et samlet Storting som viser lederskap i en kritisk fase for norske bedrifter og det norske folk.

– Vi opplever åpenhet i dialog og i prosessen, hvor næringslivet er invitert inn i dialogen. Vi ser stor grad til vilje for å finne konkrete tiltak som skal og vil kunne bidra, sier daglig leder Siv Remøy-Vangen i Maritime Bergen

Regjeringen ser også på ytterligere tiltak, som vil fremmes i en neste fase. Blant annet skal man sikre bedre likviditet i næringslivet. Dette tar regjeringen stilling til i løpet av kort tid.

-Tilgangen og behovet for kapital fremover er prekært. Og selv om overnevnte tiltak er positivt, ser vi frem til ytterligere tiltak som sikrer likviditeten i bedriftene fremover, indikasjoner som også kom fra Statsministeren i går, sier daglig leder i Maritime Bergen

Maritime Bergen vil invitere medlemsbedrifter om å komme med ytterlige innspill.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler