Skipsregistrene NIS/NOR kan fortelle at sommeren 2022 ble annerledes enn tidligere år. Tradisjonelt sett har sommermånedene vært preget av nyregistreringer og tinglysing av eierskifter av fritidsfartøy.