Hjulene holdes i gang

Hjulene holdes i gang

Hjulene holdes i gang 1140 680 Maritime Bergen

Det Maritime Bergen er på lik linje med alle andre næringer nå sterkt preget av dagens situasjon med viruset som sprer seg raskt verden over. Hvilke tiltak settes inn for å fortsatt holde hjulene i gang? Vi har sjekket med våre medlemsbedrifter som i lang tid har vært en stor og sterk muskel i Norges verdiskaping.

Det familieeide tankrederiet Stenersen, som har hovedkontor i Bergen har vært relativt raskt ute med å ta virus-trusselen på alvor og har satt inn en rekke tiltak. Allerede den 25. januar impelmenterte rederiet visse restriksjoner på reisevirksomhet.

I et intervju sier Dan Greve Skjoldal, HSSEQ-Manager i Rederiet Stenersen at de nå har flyttet alle de landansatte på hjemmekontor og det setter strenge krav til mannskapsbytte om bord.

In the end er det de myndighetene i det landet du kommer til, som bestemmer.

Rederiet så situasjonen vi nå sitter i nå, som et mulig scenario tidligere denne uken, og begynte derfor å forberede seg til dette. Samtlige ansatte fikk beskjed om å ta PC og nødvendig tilbehør med hjem hver dag. De som manglet noe for å kunne ha hjemmekontor, fikk dette etter forsynt tidlig denne uken. Onsdag klokken 10:00 ble det satt ned en beredskapsgruppe med representanter fra alle avdelingene. Disse vurderte tiltak og konsekvenser. Basert på dette arbeidet ble samtlige ansatte informert om to mulige scenarioer; Ett hvor halve kontoret jobbet hjemmefra og andre halvpart på kontoret – en uke hver, med nedvask helgen mellom skift. Scenario to, og det som altså i dag er gjennomført er fullt hjemmekontor. Onsdag tok alt personell en siste sjekk på utstyr og programvare for å sikre kontinuitet i bedriften.

Når det kommer til ansatte om bord vil det, ved oppdagelse av smitte, gjennomføres isolasjon på lugar og nærmeste helsemyndighet blir kontaktet for råd og aksjoner. I åpent hav vil Radio Medico bli kontaktet. Ved oppdagelse av smitte vil skifte av mannskap bli gjort i samråd med helsemyndigheter i landet. Det er til enhver tid et friskt stand by-crew som står klar til å reise om bord dersom det må gjennomføres skifte av mannskap, eller mannskap må isoleres. Det er opp til lokale myndigheter i det aktuelle landet skipet befinner seg i, om de smittede får gå i land. Ved skifte vil det bli gjort hygienetiltak om bord før nytt crew går om bord. Alt nytte mannskap vil gjennomgå en medisinsk sjekk 48 timer for reise ombord. Med hensyn til kundekontakt så vil ethvert tilfelle bli diskutert med kunde. Rederiet gjør nå tiltak for å sikre et mest mulig opplagt i crew tilfelle man skulle oppleve problemer med mannskapsskifte. Det er også viktig at myndighetene prøver i størst mulig grad å legge til rette for gjennomføring av mannskapsbytte slik at mannskapet ikke blir utmattet om bord.

Vi forbedrer oss på en mengde scenarier som kan oppstå og gjennomgår kontinuerlig alle tiltak vi har iverksatt om bord og på land.

Under onsdagens møte avtalte ledergruppen nytt evalueringsmøte kvelden etter pressekonferansen fra FHI, og onsdag kveld ble alle informert om at fra torsdag morgen ble det hjemmekontor.

Rederiet Stenersen har jobbet mye med å bli digitale og Teams har blitt implementert som et av deres viktigste samhandlingsverktøy. Alle dokumenter, prosedyrer etc ligger i skytjenester og klokken ni hver morgen gjennomfører beredskapsgruppen statusmøte på Teams hvor eventuelle utfordringer blir diskutert. Senere på dagen gjennomføres nytt statusmøte i ledergruppen. Logging av fellesaktivteter, vurderinger og beslutninger gjøres i rederiets Emergency-logg.

Når det kommer til forventninger til myndighetene opplyser Dan Skjoldal at det viktigste er god og nøyaktig informasjon.

Vi må prøve å holde hjulene i gang og det viktigste myndighetene kan gjøre for skipene våre er å hjelpe oss med gode tiltaksplaner fra landsiden dersom skip kommer inn med smitte.

Mesteparten av det som fraktes på sjøen er viktig for å holde samfunnet i gang, og det er her viktig at myndighetene sammen med industrien finner gode løsninger for å holde dette i gang. Dan sier at han ikke lenger kan snakke om «hvis» når det er snakk om smitte. Rederiet operere nå med «når» det kommer anløp av skip med smittede om bord.

Momenter som er viktig å vurdere er hvordan man håndterer tredjeparts personell ombord. Herunder kommer aktivitet som losing og kontakt med andre myndighetspersoner.  Øvrig industri og klasseselskaper må altså vurdere tiltak for hvordan man håndterer pålagte inspeksjoner og verifikasjoner om bord.

HSSEQ-Manageren fra Rederiet Stenersen mener at den økonomiske konsekvensen av dagens situasjon vil for mange være store. Mye er dog avhengig av hvordan myndighetene og bedriftene legger til rette for å opprettholde produksjon og vareflyt. Dersom mye industriproduksjon stoppes, vil det får store konsekvenser for den maritime transportsektor. Mye av det som transporteres er nettopp varer og produkter som er knyttet til industriproduksjon, men også samfunnviktig vare som mat, fuel, osv.

Kommentaren fra Skjoldal er at det viktige her er at bedriftene evner å tenke alternativt og finne gode løsninger for å opprettholde drift og produksjon gjennom denne pandemien. Er man kreative, fleksible og løsningsorienterte så er det mye som går an. It og kommunikasjonsløsninger må utfordres samtidig som ledere må tenke alternativt.

Vi må ha større fokus på barrierene og løsningene enn på problemene.

Stenersens erfaringer på måten de har valgt å håndtere situasjonen er så langt er gode. Det er gledelig å høre at rederiet per i dag ikke har noe som begrenser deres arbeid eller samhandling, og at de er med på å holde hjulene våre i gang!

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler