Høring om Klimaplanen 2021 – 2030

Høring om Klimaplanen 2021 – 2030

Høring om Klimaplanen 2021 – 2030 2560 1995 Maritime Bergen

Daglig leder Siv Remøy-Vangen deltok i dag i høring om klimameldingen – Gjennom konkrete valg og samarbeid kan opprettholde det som er i dag et knepent grønt konkurransefortrinn, men det fordrer konkrete tiltak som bidrar til aktivitet og endring, sa Remøy-Vangen

Hele innlegget:

Tusen takk for introduksjonen komiteleder, og muligheten til å fremme våre innspill til den nye klimameldingen; en ambisiøs plan som på vegen mot 2030 skal halvere utslippene med nye skip med teknologi som ikke er klar eller ennå ikke er utviklet – samtidig som vi skal skape grønn vekst gjennom definerte målsetninger. Ambisiøst – uten tvil! Men vi heier på dere og står her sammen med dere.

I veikrysset, hvor dere – gjennom konkrete valg og samarbeid kan bidra til vi opprettholder det som nå er et knepent grønt konkurransefortrinn.

MEN – som med alle planer, er de bare drømmer om de ikke konkretiseres.

Vi har gitt 9 innspill vi tror vil bidra til at klimaplanen nås. Noen i tråd med det dere også har identifisert, andre mer konkrete. Jeg vil derfor fokusere på 3 av våre innspill i dag.

  1. I planen skriv dere at dere skal innføre lav og nullutslippskriterium ved nye anbud for ferger og hurtigbåter. Dette mener vi er svært viktig. Skal vi lykkes med å utvikle og bruke nye energikilder som ammoniakk eller hydrogen- er vi avhengig av volum – infrastruktur og ikke minst forutsigbarhet. Ved å styrke tildeling til fylkene i fremtidige offentlige anbud, eller opprette et fond som er øremerket satsningen på hurtigbåter på nullutslipp, vil dere bidra konkret til dette. I tillegg ønsker vi at dere STYRKER og STYRER den offentlige innkjøpsmakten og muligheten denne representerer i anbudskontrakter mot norsk verdiskaping -altså norske verft, utstyrsleverandører og rederier. Dette vil bidra til å styrke den grønne maritime innovasjonsutviklingen og ikke minst –  den viktige skaleringen.

 

  1. I planen holder dere fast på ambisjonen om ei halvering av utslipp på innenriks sjøfart og fiske – hvor dere vil videreutvikle virkemiddelapparatet for å nå ambisjonen. Her har vi 2 konkrete forslag som vi tror vil
  • GIEK og Eksportkreditt er et viktig virkemiddel for grønn omstilling. GIEKs nedbetalingsprofil har en 12 år ramme under skipssektoravtalen. Denne er for bratt. Rammen må utvides og vi foreslår at det utvikles en beskrivelse av «Grønn Skipsfart» under – Klimasektoravtalen. Denne har en nedbetalingsramme på 18 år og vil være et effektivt tiltak som bidrar til nye investeringer og den etterlengta flåtefornyelsen.
  • I tillegg ønsker vi at dere utvider mandatet til investeringsfondet Nysnø- slik de kan investeringer i maritime bedrifter eller bedriftscaser hvor det bygges skip med ny klimateknologi og som lavere utslipp.

 

  1. Sist, men ikke minst støtter vi Norges Rederiforbund om å fortsette arbeidet i og mot IMO. Vi må få på plass et level playingfield. I tillegg støtter vi deres og Kystrederiens forslag hvor den planlagte CO2-avgiften på diesel knyttes opp til et eget CO2-fond på lik linje med NOx-fondet. Dette vil fungere som et incentiv for utvikling av grønn teknologi, og dra på suksessen som NOx-fondet har vært.

 Ut av det blå kommer det grønne og dette kinderegget av konkrete tiltak mener vi vil bidra til at planen ikke blir en drøm; aktivitet- volum og infrastruktur — – finansiering og konkurransedyktige rammevilkår og Level playingfield og et CO2fond som gir tilbake til næringen ved at de kan få støtte til investeringer i miljøvennlige grønne tiltak! 

 

Se høringen på Stortings nett-tv

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler