Høye bølger under maritim valgdebatt

Høye bølger under maritim valgdebatt

Høye bølger under maritim valgdebatt 960 540 Maritime Bergen

– Dårlig økonomi å satse på gårsdagens teknologi

Dette fastslo MDG`s  Arild Hermstad under dagens valgdebatt, hvor politikere spredt over den politiske skala måtte svare for maritim fremtid. Debatten som gikk av stabelen i Statsraad Lehmkuhls nyåpnede resepsjon, ble tidlig en drakamp mellom de ni ulike deltagende partiene. Debatten bølget seg mellom sentrale temaer som formueskatt, fremtidig teknologi, nettolønnsordning og det grønne skiftet.

Dagens debattledere Harald Victor Hove og Øystein Meland startet arrangementet med å utfordre samtlige partiers utsendinger til å besvare fem sentrale maritime spørsmål. Partiutsendingene fikk videre to minutter på å overbevise dagens publikum om hvorfor deres parti kan sikre en god maritim fremtid. Debatten beveget seg tidlig inn på rammevilkår, hvor dagens mest offensive, Leif Sande (AP), tok til ordet for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Dette ble utfordret av Frp’s Helge Njåstad, som mente Sandes utspill på lang sikt ville true norske arbeidsplasser. Videre kritiserte Arild Hermstad (MDG) Arbeiderpartiets fokus på opprettholdelse av olje- og gassvirksomhet, og fastslo at det var ”dårlig økonomi å satse på gårsdagens teknologi”. Kritikken ledet Hermstad inn på det grønne skiftet, som han mente var helt nødvendig for å opprettholde landets rolle som en ledende maritim nasjon. Økt fokus på teknologi med miljøgevinst for fremtiden viste seg å oppta alle de deltakende partiene i debatten. Dagens arrangement ble avsluttet med spørsmål fra salen, før selve Statsraad Lehmkuhl kom seilende inn til vågen og la til kai.

Her en en enkel oversikt over hva hvert enkelt parti vektla under debatten:

Frp:

 • Bergen som maritim hovedstad i Norge
 • Sikre nettolønnsordning

  Deltakende panel oppstilt foran Statsraad Lehmkuhl

 • Avvikle formueskatt

SP:

 • Utvikle sjøtransport
 • Jobbe videre med å løfte gods fra vei til sjø
 • Ta vare på nettolønnsordningen

MDG:

 • Flytte gods fra vei til sjø
 • Sette av mer penger til maritim fremtid
 • Fokusere videre på det grønne skiftet

Venstre:

 • Redusere formueskatt
 • Tilrettelegging for økt bruk av teknologi i norske farvann
 • Større andel godstransport fra vei til sjø

AP:

 • Satse på hydrogen
 • Sikre en sterk nettolønnsordning
 • Stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår

SV:

 • Sikre kompetanse gjennom norske lønns- og arbeidsvilkår
 • Satse på miljøvennlige hurtigbåter
 • Sikre gode utdanningsinstitusjoner

Krf:

 • Flere norske sjøfolk i norske farvann
 • Fokusere på det grønne skiftet
 • Redusere formueskatt

Høyre:

 • Sikre kompetanse
 • Redusere formueskatt
 • Lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning

Rødt:

 • Sikre en god havn
 • Jobbe videre med det grønne skiftet

 

Valgdebatten ble arrangert i regi av Maritime Bergen, i samarbeid med Kystrederiene og Bergens Rederiforening.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler