Hurdalsplattformen: Ny regjering viser store maritime ambisjoner

Hurdalsplattformen: Ny regjering viser store maritime ambisjoner

Hurdalsplattformen: Ny regjering viser store maritime ambisjoner 2560 1707 Maritime Bergen

Foto: Arbeiderpartiet

Satsing på norske sjøfolk, høy aktivitet i hele den maritime klyngen, dekarbonisering og digitalisering er stikkordene som preger de maritime målsettingene i den nye regjeringserklæringen.

– Dette er en god politisk plattform for maritim næring. Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer riktig ut fra hoppkanten med høye maritime ambisjoner. Nå skal vi sammen med myndighetene bidra til å omsette målsettingene til konkret politikk, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Nettolønnsordningen står fast
Viktigheten av norske sjøfolk er viet mye plass, og det første av regjeringserklæringens maritime punkter slår fast at nettolønnsordningen skal styrkes.

– Dette er viktig og riktig satsing på norsk maritim kompetanse og grønn teknologiutvikling. Nå har vi store forventninger til at den innkommende regjering ikke bare reverserer Solberg-regjeringens kuttforslag i den samme ordningen, men styrker ordningen i sitt forslag til statsbudsjett for 2022, sier Remøy-Vangen.

Grønn maritim teknologiutvikling
Omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip, krav til utslippskutt og en satsing på kunnskap gir plattformen en god grønn profil.

– Dekarbonisering står øverst på listen av den norske maritime klyngens viktigste gjøremål for det neste tiåret. Regjeringen er på rett kurs når den vil satse stort på utslippskutt, maritim klimateknologi og økt digitalisering, sier Remøy-Vangen.

Gode mål for havvind
Gjennom en ambisiøs nasjonal strategi som inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur vil regjeringen legge til rette for storstilt satsing på havvind.

– Nå blir det viktig å sørge for rask fremdrift i konsesjonstildelinger. Vi må sikre at norsk kompetanse og norske leverandører får størst mulig andel i denne utviklingen, sier Remøy-Vangen.

Norsk maritim verdiskaping
Regjeringen vil lage en strategi for å sikre at offentlige byggeoppdrag innenfor maritim sektor i størst mulig grad havner hos norske verft.

– Maritime Bergen har vært tydelige på at vi ikke utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen. Vi er glade for at den nye regjeringen er ambisiøse på dette. Støre-regjeringen lover godt for fortsatt utvikling av hele den norske maritime klyngen, inkludert verftene, sier Remøy-Vangen.

Fra ord til handling
Nå gjelder det å omsette de gode forslagene til konkret handling for den nye regjeringen.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med Støre-regjeringen for å sikre at vi fortsatt har en verdensledende maritim klynge i fremtiden, sier Remøy-Vangen

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler