Ikke kast bort mulighetene i havet

Ikke kast bort mulighetene i havet

Ikke kast bort mulighetene i havet Maritime Bergen

Tør politikerne virkelig å satse, har Norge en unik mulighet til å befeste sin posisjon som stormakt på havet. Vi unge i havnæringene står allerede klare til å gi jernet.

I dag arrangerer regjeringen den første nasjonale havkonferansen i Bergen. Tidligere i mai avholdt Arbeiderpartiet et arrangement om havrommet. Endelig har norske politikere fått øynene opp for de enorme mulighetene som finnes i havet. Gjennom maritim næring, sjømatnæringen og andre blå næringer vil havet være drivkraften i omstillingen Norge skal igjennom, og politikerne må våge å vise en tydelig satsningsvilje. Ta oss med i beregningen – vi unge er mer enn klare.

Det er kun teknologien som setter grenser for mulighetene i havrommet, og det eneste fornuftige er å investere i en helt annen takt enn i dag. Ifølge FN blir vi omtrent 9 milliarder mennesker på jorden i 2050, som alle trenger proteiner. Da holder det ikke å produsere mindre enn 5 prosent av maten vi spiser i verden i havet, som vi gjør nå. Vi må utnytte havet i betydelig større grad for å kunne dekke verdens voksende befolknings proteinbehov på en bærekraftig måte. Oppdrettsfisk av ulike arter samt tang og tare vil bli viktige ingredienser på matfatet fremover.

Global skipsfart står i dag for 90 prosent av handelen mellom kontinentene. Den maritime næringen er syklisk, og preges akkurat nå av utfordringer og usikkerhet. Men nytenkning og innovasjon, digitalisering, bærekraftig utvikling og «det grønne skiftet» vil gi fantastiske muligheter fremover. Her må de unge i bransjen få en større plass. Næringen må gjøre seg mer attraktiv i det unge, kunnskapsrike arbeidsmarkedet, og bli flinkere til å overføre ungt talent internt i organisasjonene. Inkluder oss, ikke glem at det er vi som er fremtiden.

I økende grad ser vi at offshoreindustrien, shipping, fiskeri, oppdrett og ny forskning blander blod og trekker på hverandres kompetanse for å løse utfordringer. SalMar bruker offshoreteknologi til å lage oppdrettsmerd i havgapet. Lerøy har tatt i bruk forskning som viser at avfall fra oppdrettslaksen kan brukes til å dyrke tang og tare. Samarbeid mellom havnæringene er nøkkelen til den nyskapende teknologien vi trenger, så klyngesamarbeidet må styrkes.

YoungShip, et globalt nettverk for unge profesjonelle i den maritime næringen, ble etablert i Bergen i 2004. For litt over to år siden ble YoungFish etablert som en møteplass for unge som brenner for sjømatnæringen. Sammen representerer vi flere tusen unge engasjerte i disse to bransjene, og vi oppretter stadig nye lokallag. Stadig flere vil nå studere fiskeri og havbruk. Norges fremtid vil se lys ut dersom vi tar i bruk potensialet til alle disse gode hodene.

«Vi vet mer om månens overflate enn havets bunn», sa Polarinstituttets Jan-Gunnar Winther på NTNU for noen uker siden. Slik kan vi ikke ha det. Vi trenger mye mer forskning og utvikling, mer fokus på utdanning og kunnskapsoverføring, stabile, langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår og at regjeringen virkelig prioriterer næringene i havet. Vi har allerede etablert en konstruktiv dialog med politikerne. Nå er det tid for handling. Den unge generasjonen i de blå næringene står utålmodig på sjøkanten og venter.

Dyveke Meland, leder YoungShip og Carl Johan A. Sandberg, leder YoungFish

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler