Imagine!

Imagine!

Imagine! 550 531 Maritime Bergen

Personlighet og intelligens har like mye å si for jobbpresentasjoner. Bortsett fra om du er leder – da har intelligens lite eller ingen betydning. Dette var noe av hva deltakerne på Trainee Blue Sea fikk innsikt i på heldagssamlingen 25. november. 

Trainee Blue Sea fikk på første ordinære samling lære om personlighet, personlighetstrekk, presentasjonsteknikk og hvordan ulike jobbsituasjoner kan spille på lag med egen personlighet.

Som traineer er det viktig med selvinnsikt – dere har blitt valgt og må forvalte muligheten som er gitt dere.

Dette var ett av rådene professor Øyvind Martinsen gav traineene på deres første samling som hadde tema «Selvutvikling og ledelse». På andre del på programmet sto presentasjonsteknikk.

Trainee Blue Sea skal gjennom året ta 16 traineer fra 12 ulike maritime bedrifter og organisasjoner gjennom samlinger med ulike tema. Maritime Bergen ønsker gjennom sitt traineee-program å gi nyansatte i næringen et unikt innblikk i hele den maritime klyngen gjennom faglige samlinger, bedrifts- og skipsbesøk og studieturer.

Øyvind Martinsen er Head of Department of Leadership and Organizational Behavior på BI. Martinsen var en av utviklerne av den norske versjonen av femfaktormodellen; en av få personlighetsteorien som svært mange forskere enes om at har vitenskapelig relevans.

Femfaktormodellen har base i såkalt trekkteori og deles inn i fem hovedtrekk, som vi alle har grader av.

Nevrotisisme – høy skår preges av en høyere følelse av sårbarhet og engstelse enn hos de med lav skår.
Ekstroversjon – ekstroverte er preget av selvsikkerhet, varme, høyt aktivitetsnivå og er spenningssøkende.
Åpenhet (for erfaringer) – har man stor grad av åpenhet har man mye fantasi, estetisk sans og er intellektuelt nysgjerrig.
Omgjengelighet – mennesker med høy omgjengelighet er altruistiske, har høy grad av tillit og er mer ømhjertet enn de med lav omgjengelighet. De tjener i snitt også noe mindre…
Planmessighet – høy ordenssans, pliktfølelse og selvdisiplin preger dem som har høy grad av planmessighet.

 

Alle disse trekkene, og hvor høyt eller lavt man skårer på disse, har noe å si hvordan man presterer i arbeidslivet. Spesielt kombinert med styrken i ulike situasjoner man befinner seg i. En svært ekstrovert vil lett ta ordet på møter, men i en begravelse, vil også hen tie. Sterke situasjoner vil altså legge en demper på personlighetsmessige uttrykk.

Før samlingen hadde alle traineene fått utdelt hver sitt skjema som skulle fylles ut. Resultatet ble gjennomgått på samlingen og alle fikk vite graden de hadde av de ulike personlighetstrekkene. I tillegg fikk man målt hvordan sin personlighet matchet jobbkravene man hadde der hvor man var ansatt.

For å minske sin egen grad av uønskede trekk kan man, med iherdig egeninnsats, faktisk til dels endre personlighetstrekkene sine.  Da må man bli bevisst hvordan man tenker og hva eventuelle tenkemønstre kan være.

Etter drøye fire timer med selvransakelse var det tid for enda mer komfortpushing.

Arne Møller fra SpeakLab brukte andre halvdel av dagen på å lære traineene presentasjonsteknikk. Hver deltaker hadde i forkant planlagt en minipresentasjon og de fikk tips om stemmebruk, kroppsholdning og hvordan bygge opp gode foredrag.

Karismatiske personer smiler mer enn gjennomsnittet.

Arne Møller sa at en presentasjon kun skal inneholde én rød tråd, og ved hjelp av et godt anslag, entusiasme, et klart budskap og troverdighet kan man bli en kløpper til å fenge publikum.

I formidling er kroppsspråket det som betyr mest, mens ordene du sier kommer på sisteplass av hva tilhørerne får med seg. Midt i mellom ligger stemmebruk.

Traineene ble gjennom dagen drillet på positurer, pausetaking og blikkontakt og fikk ikke fred fra Møller før ting satt. Og man kunne virkelig se hvordan selvtilliten i formidling vokste i løpet av få timer.

 

Lasse Emil, Amalie, Anumita og Hanne blir drillet.

Maritime Bergen startet Trainee Blue Sea for å få inn friske øyne, unge med ny kunnskap. Disse kan samtidig hjelpe til med videre synliggjøring av næringen, slik at andre nyutdannede og studenter kan se den som et aktuelt og attraktivt sted å jobbe.

Med iveren, utviklingen og lysten til å lære som vi observerte i dag, kan vi fortsatt glede oss over gode kollegaer i disse 16 som vi har i den maritime klyngen vår!

Tusen takk til våre viktige økonomiske bidragsytere:

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler