Innspill til statsbudsjettet 2015

Innspill til statsbudsjettet 2015

Innspill til statsbudsjettet 2015 Maritime Bergen

Maritimt Forum har levert sine budsjettinnspill 2015 til regjeringen. Den norske maritime næringen har en sterk internasjonal posisjon, og er svært konkurranseutsatt. En stabil og konkurransedyktig maritim politikk og en ansvarlig økonomisk politikk som legger til rette for en konkurransekraftig eksportindustri er helt avgjørende for å sikre næringens konkurransekraft i framtiden.

Følgende var hovedtema;

 • Forutsigbar og konkurransedyktig rederibeskatning
 • Konkurransekraften til norske sjøfolk må bedres
 • Tilstrekkelige garantirammer i GIEK
 • Styrking av sjøtransporten
 • Forskning og innovasjon
 • Maritim kompetanse
 • Gode rammer for leverandørindustrien
 • Reverser endringene i permitteringsregelverket
 • Oppretthold aktivitetsnivået på norsk kontinentalsokkel
 • Benytt offentlige innkjøp av skip til å videreutvikle maritim kompetanse

I Nasjonal Transportplan 2014-2023 er det uttrykt et klart mål om å få mer av godstrafikken over på sjø og bane, samt bedre koblinger mellom de ulike transportformene. For å lykkes i dette er det viktig at Regjeringen sikrer et avgifts- og gebyrregime som styrker nærskipsfarten. Regjeringen har varslet at den vil sette av midler i et eget infrastrukturfond. Maritimt Forum vil presisere at det er viktig at det fremkommer av formålet til et slikt fond at midlene også kan benyttes til investeringer i sjøtransportens infrastruktur.

Maritimt Forum ønsker også at det innføres en lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning, uten tak for skip som i dag omfattes av den begrensede refusjonsordningen i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Et minimum er at man gjennom prioriteringene i budsjettet for 2015 kommer i gang med en heving av prosentsatsene for refusjon i ordningen som kan bidra til å kompensere for lønns- og prisvekst.

Les innspillene i sin helhet her!

Tekst: Hege Solbakken

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler