Innspillsmøte med Nærings- og fiskeridepartementet

Innspillsmøte med Nærings- og fiskeridepartementet

Innspillsmøte med Nærings- og fiskeridepartementet 1305 732 Maritime Bergen

Likestilling i Norges nest største næring er viktig å etterstrebe om vi skal fortsette å ligge i global tet som sjøfartsnasjon. Regjeringen er derfor i gang med å utarbeide en ny strategi som skal bidra til at næringen skal kunne lykkes med nettopp dette.

Maritime Bergen inviterte inn Nærings- og fiskeridepartementet til et innspillsmøte for sammen med viktige samarbeidspartnere og medlemmer å komme med punkter som spesielt bør fokuseres på i Regjeringens nye planlagte likestillinsgsstrategi.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran startet møtet ved å si at Norge som historisk sjøfartsnasjon, er den eneste nasjonen i verden som har en komplett maritim klynge. Dette er noe Norge også skal etterstrebe også å være inn i fremtiden.

Regjeringens maritime likstillingsstrategi skal finne ut hvordan vi som nasjon skal best kunne legge til rette for en likestilt næring for å kunne komme gjennom det grønne skiftet. Noe det var enstemmig enighet om på stortinget

Det er ikke ofte det er full enighet på Løvebakken, sa Skjæran

Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning
På oppdrag fra nettopp Nærings- og fiskeridepartementet, og i samarbeid med blant annet Maritime Bergen har Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet utarbeidet en rapport som skal legge grunnlaget for regjeringens maritime likestillingsstrategi.

På innspillsmøtet gikk forsker ved Innlandsforskning Denis Akin kort igjennom hovedfunnene fra rapporten. Noen av de største utfordringene som ble trukket frem var kulturelt, relasjonelt og strukturelt betinget. I dette ble det bl.a løftet frem utfordringer knyttet til trakassering av seilende kvinner. Det ble også løftet frem utfordringer knyttet til rekruttering da intervjudataene viser at ungdom ikke kjenner til de mange mulighetene som finnes innenfor maritim næring, hvor studierådgivere også har manglende kunnskap. Dette ble også bekreftet av de yngre deltakerne på møtet.  Rapporten kan leses i sin helhet her.

Deretter gikk Rekrutteringsansvarlig Line Andersen og daglig leder Siv Remøy-Vangen fra Maritime Bergen gjennom tiltak som Maritime Bergen har gjennomført de siste 10 årene på oppdrag av våre medlemmer. I dette løftet vi frem bl.a. rekrutteringsprosjektene «Et HAV av Muligheter» og «Kvinner i Kuling». Dette er to prosjekt som har bidratt til å heve kompetansen om de mange mulighetene som finnes innenfor den maritime næringen.

Ordet gikk så videre til de ulike medlemsbedriftene som var representert med én fra ledergruppen og én nyansatt. Bedrifter og organisasjoner som var representert var Odfjell, Grieg Maritime Group, Dof, Utkilen, Framo, Corvus, Høgskulen på Vestlandet, Kystrederiene, WISTA, Maritim Karriere og Sjøfartsdirektoratet.

Rollemodeller, framsnakking og rekruttering
Noe av det som ble løftet opp på agendaen av flere var viktigheten av synlige rollemodeller, hvor Ragnhild Høvik, Project Engineer and Analyst, kunne fortelle at hun søkte bevisst til bedrifter som hadde likestilling på dagsordren – og dro frem Elisabeth Grieg som en viktig faktor til at hun i dag jobber hos Grieg Maritime Group.

Et annet aspekt var viktigheten av å fremsnakke næringen hvor vi fremfor å uttale at den er konservativ bør fokusere på alle de spennende mulighetene som finnes.

Alle bedriftene som var deltagende kunne informere statsråden om at de hadde økt bevisstheten i rekrutteringsprosessene sine, hvor flere har som krav å ha én kvinnelig og én mannlig kandidat i sluttrundene.

I tillegg sa de mange at de utfordrer selg selv og sin organisasjon til å rekruttere utenom eget miljø og tenke alternativt. Ansettelsen av Hege Ingebrigtsen er et perfekt eksempel på samme. Hege er nå ansatt som Chief People and Organisation Officer i Grieg Maritime Group, men har bakgrunn fra fotballmiljøet og var helt ny inn i næringen for ett år siden.

Av tiltak som næringen ønsker å få støtte til ble følgende punkt løftet opp og gjentatt av statsråden:

 • TAFIngeniører som kan skru er gull verdt
  • Tekniske og Allmenne fag – en ordning som gir fagbrev og studiekompetanse. Dette er en retning som har høye karakterkrav, men som er svært attraktiv hos jenter. Dessverre opplever næringen at denne ofte blir en salderingspost.
  • Ordningen bør derfor sikres økonomisk støtte fra staten, samtidig som den utvides til andre geografiske lokasjoner.
 • KPI’erWhat gets measured gets done
 • Nettolønn ble løftet opp av bl.a. Odfjell og Utkilen. Ordningen sikrer tilgang på kompetanse av begge kjønn, hvor Odfjell kunne informere at av årets kadetter var 25% kvinner. I dette har Odfjell også et svært bevisst forhold til rekrutteringen og tenker kompetanse i et livslangt løp. Dessverre utgjør taket som ble innført ved forårets statsbudsjett en trussel for fremtidig rekruttering, da utgiftene til rederiet har økt betraktelig og forringer deres konkurranseevne i et globalt marked.
 • Offentlige anbud. Det offentlige er en stor innkjøper og har makt til å kunne stille krav til en jevn kjønnsbalanse hos ulike tilbydere, la det seg være rederier eller verft. Her mente deltagerne at regjeringen har en betydelig mulighet til å kunne påvirke i positiv retning gjennom harde, men rettferdige krav.
 • Au Pair-ordningen. Flere menn og kvinner som jobber i maritim næring og shipping blir møtt med forventinger og ikke minst krav til å reise mye i jobben. Mange sier også at shipping ikke er en jobb, men en livsstil. Ved etablering av familie er det imidlertid mange som trenger en ekstra hånd. Au Pair-ordningen har i så måte vært en god løsning for dem som ikke har annen familie som kan hjelpe til. Anmodningen var å se på innretningen av ordningen, fremfor å avskaffe slik Hurdalsplattforen sier.
 • WISTAWomen’s International Shipping & Trading Association ble løftet opp som en viktig organisasjon av mange av deltagerne. Organisasjonen er global og har nærmere 4000 medlemmer. I dette er all aktivitet basert på frivillighet. WISTA kom derfor med et konkret forslag hvor de ønsker økonomisk støtte til å kunne ansette en administrasjonsansvarlig som skal sikre kontinuitet og aktivitet.

Statsråden takket deltagerne for fremmøte og alle gode innspill. Maritime Bergen vil samle og sende inn skriftlige innspill til likestillingstategien basert på møtet.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler