Innspillsmøte til Maritim Stortingsmelding

Innspillsmøte til Maritim Stortingsmelding

Innspillsmøte til Maritim Stortingsmelding 1224 697 Maritime Bergen

Denne uken var representanter fra den maritime næringen, Høyre, Venstre og KrF samlet i regi av Maritime Bergen og Maritimt Forum for å gi innspill til den maritime stortingsmeldingen.

Noen av temaene som ble diskutert i møtet var hvordan bransjen skal jobbe med kompetanseheving, viktigheten av nettolønnsordningen og en jevnere kjønnsrekruttering i årene fremover. Videre i møtet ble flere tema spilt inn. Blant annet grønn maritim omstilling med nye fremdriftssystemer og alternativt drivstoff, sikringen av bærekraftig verftsnæring med sirkulærøkonomi og nye satsinger som havvind.

Blant de som bidro med sine tanker om hvordan det er å jobbe i maritim næring, var Maritime Ambassadør og maskinoffiserstudent, Theodora Elise Høie. Hun innledet møtet med å fortelle litt om sin vei til en maritim karriere.

 

Hadde noen fortalt meg for fem år siden at jeg skulle jobbe på sjøen, hadde jeg ikke trodd det. Men nå kan jeg ikke tenke meg noe annet. En karriere i den maritime næringen gir meg jo et hav av muligheter.

Theodora Elise Høie

 

Høies drøm er å bli Chief; sjefen i maskinrommet. Det er hun på god vei til å bli! Hun oppfordrer flere jenter til å søke seg til maritime utdanningsretninger.

Til stede i møtet var også COO for Odfjell Tankers, Harald Fotland. Odfjell tilbyr både lærling- og kadettplasser i sin flåte. Fotland mener kompetansen blant studentene i norsk maritim sektor allerede står i en særstilling sammenlignet med andre land.

 

Vi har alle forutsetninger for å posisjonere Norge globalt hvis lærlingene får flere etterutdanningstilbud.

Harald Fotland, Odfjell

 

Bjørn Sundland fra BKK og Per Brinchmann deltok under rammen «Grønn Maritim Omstilling». I stortingsmeldingen står det følgende: «Regjeringen vil legge til rette for fortsatt grønn omstilling i skipsfarten gjennom støtte til grønn flåtefornyelse og innføring av lav- og nullutslippskrav i nye fartøykategorier. For å nå ambisjonen om å halvere klimagassutslipp fra innenriks sjøfart og fiske fra 2005 til 2030, vil regjeringen videreutvikle og ved behov utrede nye virkemidler for grønn skipsfart.»

Sundland og Brinchmann delte av sin erfaring om hva de mener skal til for å kunne nå ambisjonene i planen. Sundland vektla at grønt hydrogen er gryteklart, hvor han oppfordret stortinget til å opprettholde nullutslippskrav i offentlige anbud, samt videreutvikle strømnettet. Liv-Kari Eskeland, som representerer Høyre i KLD var interessert i å høre mer om Co2 avgiftens bidrag til å jevne ut prisforskjellen. Dette ble støttet av Brinchmann.

 

I de andre sesjonene deltok Hans Jørgen Fedog og Hanne Notøy. Her vektla de ulike tiltak som må vektlegges skal Norge opprettholde en bærekraftig verftnæring, også i fremtiden. Avsluttningsvis deltok Knut Vassbotn fra det nyoppstarta Deep Wind Offshore og Øyvind Boye fra Nymo. Disse informerte om nye satsninger som etterspørres; havvind.

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler