Internasjonal enighet om grønn skipsfart?

Internasjonal enighet om grønn skipsfart?

Internasjonal enighet om grønn skipsfart? 2560 2560 Maritime Bergen

Neste uke møtes IMOs miljøkomité i London for å komme frem til en klimaavtale for skipsfarten. – Det er knyttet store forventinger til en mulig enighet 13. april om en strategi for CO2-reduksjoner, sier daglig leder i Maritime Bergen, Harald Victor Hove.

Norge har tatt til ordet for ambisiøse mål, og følges dette opp med en internasjonal enighet er det bra for miljøet og for norske leverandører av lavutslippsteknologi, fortsetter Hove.

Det blir krevende forhandlinger når IMOs medlemsland samles i London 9.-13.april for å vedta en avtale for reduksjon av skipsfartens CO2-utslipp. Hvordan forhandlingsresultatet vil se ut til slutt er vanskelig å spå siden det ligger mange, ulike forslag på bordet og de ulike landenes posisjoner i forkant av møtet varierer. Fra EU har signalene i forkant vært tydelige; Dersom avtalen ikke er ambisiøs nok varsler EU at de vil innføre regionale krav om utslippskutt.

Det er bra at EU presser på for en enighet her, men som løsning ville dette være svært uheldig, sier Hove.

Han peker på at man skaper flere nye problemer ved å innføre regionale reguleringer på et internasjonalt problem. Skulle man ikke oppnå en internasjonal løsning gjennom IMO betyr det i praksis bety at skip kan flagges om for å unngå strengere utslippskrav, og det ville medført svekkede utslippsreduksjoner fra den globale skipsfarten.

Maritime Bergen følger forhandlingene på avstand og krysser fingrene for at partene kan enes om ambisiøse og globalt forpliktende planer. – Vi tror at IMO-sporet er veien til en grønnere skipsfart som igjen vil bidra til at vi når klimaforpliktelsene fra Paris-avtalen, men vi ser jo selvsagt også at ved å løse dette store globale problemet så kan det også medføre nye, spennende forretningsmuligheter, sier Hove og fortsetter: – Norge er allerede ledende leverandør av grønne løsninger til havs, og vi har kompetansen til å ligge i tet på dette området i mange år fremover dersom alle land kan enes om at Co2-reduksjoner skal gjelde alle og ikke således blir en negativ konkurransevridning.

Norsk maritim leverandørindustri er da et steg nærmere et lys og grønn fremtid, ikke bare i Norge, men i et globalt marked. Vi leder an i dag og vi ser egentlig ingen utfordringer med strenge, grønne krav så lenge de kommer i et globalt regelverk som gjelder alle aktører i det globale markedet, avslutter Hove.

Du kan holde deg oppdatert på forhandlingene via IMO sine nettsider; http://www.imo.org/en/MediaCentre/IMOMediaAccreditation/Pages/MEPC72.aspx

Den nye klimaavtalen for skipsfarten forventes vedtatt 13. april.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler