Ka vil DU bli?

Ka vil DU bli?

Ka vil DU bli? 978 957 Maritime Bergen

Maritime Bergen har en årrekke, ved hjelp av våre medlemsbedrifter, synliggjort mulighetene i det maritime for niende klassinger. Denne gangen var det Norsk senter for maritim- og dykkemedisin som fikk besøk.

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM) er et nasjonalt kompetansesenter ved Yrkesmedisinsk avdeling/Helse Bergen med formål om å fremme helse blant sjøfolk og dykkere.

På fagdagen våren 2023 kom det 20 elevere fra bydelene Arna, Åsane, Fyllingsdalen og Laksevåg og de ble tatt svært i godt mot av Sahil Gulati, lege ved senteret. Elevene ble traktert med snitter før de fikk se mer av senteret.

Overlege og dykkerlege Tor-Arne Pisani Valen hadde omvisning for elevene på seksjon for hyperbarmedisin der han holder til.

Maritime Bergen gjennomfører fagdagene Ka vil DU bli? i samarbeid med Bergen kommune. Høsten 2008 ble faget Utdanningsvalg innført i ungdomsskoletrinnet. Faget er obligatorisk for alle elever. Målet med faget er å gi elevene bedre grunnlag for valg av utdanning. Ved at elevene får mer kunnskap i forkant ønsker man å oppnå at flere elever havner på riktig skoleplass og dermed fullfører sin videregående opplæring.

Pisani Valen viste elevene annet trykkammeret hvor pasienter får behandling, blant annet dykkere.

NSMDM samler og formidler kunnskap om sjøfartsmedisin til sjøfolk og fiskere, rederier, fartøy, styresmakter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og andre brukere. De tar initiativ til og utfører forskning selv, og er et internasjonalt kontaktpunkt. De gir undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk og er et kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet. RMN er en del av senteret sin operative virksomhet, og gir gratis legeråd til skip over hele verden, uavhengig av eierskap eller flaggstat.

Det er fint at våre unge får innsikt i denne viktige delen av næringen vår.

 

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler