Ka vil DU bli?

Ka vil DU bli?

Ka vil DU bli? 406 422 Maritime Bergen

Maritime Bergen har en årrekke, ved hjelp av våre medlemsbedrifter, synliggjort mulighetene i det maritime for niende klassinger. Denne gangen var det Norsk senter for maritim- og dykkemedisin som fikk besøk.

Maritime Bergen gjennomfører fagdagene Ka vil DU bli? i samarbeid med Bergen kommune. Høsten 2008 ble faget Utdanningsvalg innført i ungdomsskoletrinnet. Faget er obligatorisk for alle elever. Målet med faget er å gi elevene bedre grunnlag for valg av utdanning. Ved at elevene får mer kunnskap i forkant ønsker man å oppnå at flere elever havner på riktig skoleplass og dermed fullfører sin videregående opplæring.

20 elever fra skoler i Laksevåg, Fyllingsdalen og Fana møtte opp på Norsk Senter for maritim- og dykkemedisin (NSMDM) ved Haukeland Universitetsjukehus. Her traff de Arne Ulven – Overlege og forskningssjef, Vilhelm Koefoed – Overlege, og Leder av Radio Medico Norway (RMN) Agnar Tveten.

NSMDM samler og formidler kunnskap om sjøfartsmedisin til sjøfolk og fiskere, rederier, fartøy, styresmakter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og andre brukere. De tar initiativ til og utfører forskning selv, og er et internasjonalt kontaktpunkt. De gir undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk og er et kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet. RMN er en del av senteret sin operative virksomhet, og gir gratis legeråd til skip over hele verden, uavhengig av eierskap eller flaggstat.

Fagdagen startet med en rundtur i det komplekse tunnelsystemet som strekker seg kilometervis under hele Haukeland sjukehus. Her fikk elevene innblikk i infrastrukturen som kreves for å holde et sykehus av Haukelands kaliber i gang. Elevene fikk også høre om de ulike typer utdannelser som man kan ta for å kunne jobbe på Haukeland.

Kirurger øver seg gjennom robotkirurgi før de opererer på virkelige pasienter

Kirurger øver seg gjennom robotkirurgi før de opererer på virkelige pasienter

 

 

 

 

 

 

 

Etter rundturen endte elevene opp igjen hos Norsk senter for maritim- og dykkemedisin. Arne, Vilhelm og Agnar fortalte om sine utdanninger og hva senteret driver med.

Maritime Bergen er takknemlig for at våre medlemsbedrifter setter av tid til å hjelpe oss å synligjøre og rekruttere til viktige deler av den maritime næringen i Bergen.

 

 

Elevene ble deretter delt i to og gruppene byttet på å teste teste ut det senteret driver med.

Vilhelm Koefoed, som gjennomfører synstester på blant annet sjøfolk lot elevene selv ta reelle tester på synsskarphet og fargesans. Den såkalte Lanternetesten blir gjennomført på blant annet navigatører, for å se om de kan skille mellom fargene rødt, grønt og hvitt, noe som er essensielt for å kunne navigere på havet.

Test av fargesyn.

Test av fargesyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppene ble tatt med til yrkesmedisinsk avdeling og operasjonssenteret for RMN, hvor de fikk øve på hva man gjør når det oppstår sykdom eller skjer en ulykke om bord på et skip. Elevene ble delt i to og fikk tildelt ulike roller; Kaptein, øvrig mannskap, pasient og medisinsk personell på land. Ved hjelp av webkamera skulle kapteinen formidle til lege på land hva pasienten trengte hjelp til om bord. Dette er slik RMN opererer og man fikk godt innsyn i hverdagen til de ansatte på senteret. Om en pasient med blindtarmbetennelse befinner seg om bord på et skip tre dager fra land, er det helt andre tiltak som må settes i gang enn om han er timer unna et operasjonsbord.

Kaptein har samtale med lege på land.

Kaptein har samtale med lege på land.

Arne Ulven og Agnar Tvedten simulerer diagnostiseringen av en blindtarmbetennelse.

Arne Ulven og Agnar Tvedten simulerer diagnostiseringen av en blindtarmbetennelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter en dag med informasjon, demonstrasjon og utprøving ble fagdagen avsluttet. Elevene var engasjerte og fikk gode svar på spørsmålene de hadde om utdanning og hverdagen til de ansatte på Norsk senter for maritim- og dykkemedisin. Vi takker for engasjementet til Arne, Agnar og Vilhelm og for at de stilte opp denne dagen!

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler