Kick Off – Trainee Blue Sea!

Kick Off – Trainee Blue Sea!

Kick Off – Trainee Blue Sea! 2560 1048 Maritime Bergen

Den tredje versjonen av Trainee Blue Sea, Maritime Bergens trainee-ordning er sparket i gang. Gjennom det neste året skal 15 unge og talentfulle traineer være med å løfte den maritime klyngen i Bergen til nye høyder. 

Onsdag 23 august startet det fulltallige Trainee Blue Sea. For tredje gang rad kjører Maritime Bergen sitt eget trainee-opplegg, og gjennom ett skoleår skal de nyansatte få bryne seg på tema og aktiviteter som blant annet omhandler selvutvikling og presentasjonsteknikk, Grønn omstilling, mangfold og digitalisering. Men på oppstartsdagen for traineene var oppgaven deres kun å lytte og danne seg et overordnet blikk på den maritime klyngen i Bergen.

Hva er Trainee Blue Sea?
Et av nøkkelpunktene for å løse utfordringene vi står overfor i det grønne skiftet innen shipping er kompetanse.

Vi ønsker å senke terskelen for ansettelse av nyutdannede for våre medlemsbedrifter ved å bistå med rekruttering, samt tilby et skreddersydd program gjennom en 12-måneders periode. I tillegg ønsker vi å bistå våre medlemmer ved å bidra med kompetanse og gi en innføring i næringen, og på den måten hjelpe til å overkomme eventuelle utfordringer. Vi ønsker også å øke å synliggjøre næringen slik at nyutdannede studenter anser den som attraktiv.

«Trainee Blue Sea programmet er et flott initiativ, spesielt for mindre og mellomstore bedrifter som ikke har egne trainee-ordninger. Vi trenger unge kompetente mennesker som kan hjelpe oss å møte de mange utfordringer som vi står foran – spesielt når det gjelder miljø og digitalisering. Trainee Blue Sea programmet gir deltagerne en unik mulighet til å utvide sine kunnskaper på tvers av fagfelt, bli kjent med ulike aspekter og aktiviteter innen industrien vår samt å treffe andre unge i bransjen» – Siri-Anne Mjåtvedt, Utkilen.

Hva sier traineene?
Maritime Bergen startet pilotprosjektet Trainee Blue Sea i 2020 for å få inn friske øyne, og unge med ny kunnskap. Disse kan samtidig hjelpe til med videre synliggjøring av næringen, slik at andre nyutdannede og studenter kan se den som et aktuelt og attraktivt sted å jobbe.

«Som trainee får man et bedre innblikk innenfor det brede mangfoldet den maritime næringen utgjør. Dette kommer godt med for en som er nyutdannet og er en verdifull erfaring. Muligheten til å bli kjent med de andre deltakerne i programmet og bygge nettverk er også givende og sosialt.» – Sindre Rudi, trainee, Westfal-Larsen 2020/2021

Gjennom traineeåret synliggjør vi mangfoldet og de spennende arbeidsmulighetene vi har i regionen vår. Med erfaring med at synliggjøring av næringen fungerer for å tiltrekke seg unge, ønsker vi å fortsette å bidra til å rekrutter inn de klokeste hodene som kan utfordre etablerte sannheter gjennom nye synspunkter i møte med vår tids største utfordring; klimakrisen og en ny digital hverdag.

Trainee Blue Sea har et makstak på 15 traineer og disse plassene ble til vår store glede raskt fylt opp. Et stort spenn av Maritime Bergens medlemsorganisasjoner og -bedrifter er representert og gir et godt speilbilde på det maritime i Bergen. Dette gir også traineene en unik mulighet til å bli kjent med deler av næringen de selv ikke representerer.

Trainee-bedrifter 2023/2024

 

 

Vi trenger de klokeste hodene – og det er dere en sentral del av!

Ordfører Linn Kristin Engø åpnet dagen for oss og traineene. Hun fortalte at for å takle de store utfordringene som ligger foran oss trenger vi de aller klokeste hodene  – nemlig de unge som satt i salen. Engø uttalte at det er viktig for Bergen, Vestlandet og verden for øvrig, at vi har programmer som Trainee blue sea, som fokuserer på å rekruttere unge kompetente mennesker til vår viktigste næring: havnæringen.

Mangfold var noe som ble nevnt som viktig fokusområde av mange av innlederne, derfor kunne vi gledelig meddele at nettopp dette temaet er satt opp på en egen samling for årets kull.

Bergens sjøfartshistorie
Traineeåret ble kick-startet med foredrag av våre dyktige medlemsbedrifter. Etter en runde hvor traineene presenterte seg selv, sin utdanning og bedriften de er utplassert i, holdt NHH-professor Stig Tenold en introduksjon til maritim næring. Innlegget tok kort sagt for seg hvorfor Bergen er blitt en sjøfartsby av stor betydning. Innlegget til økonomisk historie-professoren var en perfekt oppstart til trainee-året.

Hvorfor vi ble så gode på shipping? Vi hadde ikke så mye annet å bli gode på. Vi hadde verken korn eller kull, men vi hadde en lang kyst, så da var shipping det naturlige å satse på. Sa Tenold

Professor i økonomisk historie på NHH, Stig Tenold har tidligere uttalt om Trainee Blue Sea at nyutdannede ved selvsyn får oppleve Bergens maritime styrke, de får bedre forståelse for Bergens maritime miljø, og de får anledning til å bli kjent med andre som er i samme situasjon.

Tenold stilte det retoriske spørsmålet «Tror dere det er mange byer i verden som har en trainee-ordning som dette!?»

Shipping er gøy for nordmenn, men det er enda gøyere for bergensere for i Bergen har vi alltid hatt blikket rettet ut mot verden, sa Stig Tenold.

Havbyen Bergen
Maritim næring har et behov for å tenke nytt og rekruttere inn de klokeste hodene. Gjennom Trainee Blue Sea står Maritime Bergen for program og koordinering og medlemsbedriftene våre stiller med en eller flere traineer. I tillegg bidro flere av våre medlemmer med innføring i det maritime fra scenen denne dagen.

Ut av det blå, kommer det grønne
På programmet denne første dagen var også daglig leder i Bergens Rederiforening, Trygve Nøkleby. Han gav traineene en innføring i hva som kjennetegner de bergenske rederiene. Rederiforeningen er, sammen med Sparebanken Vest og Bergen kommune også en av de økonomiske bidragsyterne til Trainee Blue Sea. Nøkleby gav selve definisjonen på et rederi og hva som kjennetegner Bergens-rederiene.

Etter Nøklebys innlegg om skip og rederi var tiden for å lære hvordan man drifter ulike skip. Dette er ikke venstrehåndsarbeid!

Gisle Rong har studert både Marinteknikk på NTNU og Shipping og logistikk på Copenhagen Business School. Etter å ha jobbet i Seatrans siden 2005 som både prosjektleder, inspektør og teknisk sjef, er han nå administrerende direktør i selskapet, som i dag heter Stödig Ship Management.

Ved drift av skip sitter man med mye ansvar, som innebærer fortløpende kontakt med klasseselskap, skip og rederier, meglere, banker og forsikringsselskap.

Hele verden som arbeidsplass
Skipsmegling var også en naturlig ting å svinge innom denne introduksjonsdagen. Vi hadde derfor besøk av Bergen Skibsmæglerforening ved Andreas Mikkelsen, som også driver eget meglerfirma.

– Hele verden er arbeidsplassen min og shippingmarkedet sover aldri. Det å være skipsmegler blir mer enn bare en jobb – det blir en livsstil, sa Mikkelsen.

 

Grønn skipsfinansiering 
I en kapitalintensiv maritim næring spiller bankene en nøkkelrolle. Assisterende banksjef i Sparebanken Vest, Marita Bjørke Hollekve fortalte blant annet om bærekraftig skipsfinansiering, som står høyt på hennes arbeidsplass sin agenda. Ved å sette riktige krav, i samarbeid med blant andre International Maritime Oranization (IMO), kan bankene være en driver mot det grønne.

Et globalt rammeverk skal bidra til å sikre bærekraftig shippingfinansiering som på sikt reduserer utslipp i sin portefølje i tråd med IMO målsetninger, sa Hollekve.

 

Det faglige denne dagen blir avsluttet med skipsforsikring, presentert av Julie Værnø og Anna Loiko. Tros relativt ung alder, har begge vært ansatt i Norwegian Hull Club (NHC) i en rekke år. NHC er et av verdens største sjøforsikringsselskap, har 200 års erfaring og forsikrer nærmere 12.000 skip verden rundt som de er på vakt for døgnet rundt. Her fikk traineene blant annet delta i en diskusjon om forsikringskostnadene knyttet til hendelsen der lasteskipet Ever Given blokkerte Suezkanalen for et par år siden.

Krigsforsikring, som i dag dessverre er svært relevant, ble også trukket frem. Et eksempel ble presentert hvor et skip fullastet med korn, etter et helt år ufrivillig kailigge i Ukraina, ble erstattet i sin helhet av forsikringsselskapet.

En ødelagt faksmaskin kan bli dyrt!

Og så mer «uskyldige» caser ble presentert. Som da en faksmaskin om bord et skip kunne ført til at forsikringsselskapet hadde måttet betalt ut mange prosent av skipets verdi, om maskinen ikke ble reparert eller erstattet. Etter at en nyinnkjøpt faksmaskin ble plassert om bord, kunne mannskapet fortelle at de ikke hadde benyttet den gamle på fire år. Konklusjonen her var at kontrakter må finleses!

 

Økonomiske bidragsytere

Å få inn unge, friske øyne som kan se nye muligheter. Vi trenger en kombinasjon av unge og erfarne medarbeidere, og derfor må dette være en næring som er attraktiv å søke seg til. – Anne-Jorunn Møkster

Årets trainee-kull, 2023-2024

 • Simon Benjamin Wareberg fra Atlantic Offshore
 • Fredrik Vatshelle, Corvus Enery
 • Martin Rygg, Gearbulk
 • Frida Tiller, Gearbulk
 • Åsne Fjellsbø, Grieg Logistics
 • Fredrik Midtun, Hansa Tankers
 • Jacob Lønne Myre, Hansa Tankers
 • Emma Hegrenes, Kristian Gerhard Jebsen
 • Bjørn Harald Evensen, Norwegian Electric Systems
 • Lars Nygård, Norwegian Electric Systems
 • Brage Dybwad, Marine Benefits
 • Maria Stockinger, Marine Benefits
 • Martin Sandvik, Sandvold & Velde
 • Kristine Engevik, Wikborg Rein

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler