Kick Off – Trainee Blue Sea!

Kick Off – Trainee Blue Sea!

Kick Off – Trainee Blue Sea! 4032 3024 Maritime Bergen

På torsdag ble den andre utgaven av Trainee Blue Sea, Maritime Bergens trainee-ordning sparket i gang. Gjennom det neste året skal 15 unge og talentfulle traineer være med å løfte den maritime klyngen i Bergen til nye høyder. 

Torsdag 26. august startet det fulltallige Trainee Blue Sea. For andre år på rad kjører Maritime Bergen sitt eget trainee-opplegg, og gjennom et skoleår skal de nyansatte få bryne seg på tema og aktiviteter som blant annet omhandler selvutvikling og presentasjonsteknikk, Future blue business og digitalisering. Men på oppstartsdagen for traineene var oppgaven deres kun å lytte og danne seg et overordnet blikk på den maritime klyngen i Bergen.

Hva er Trainee Blue Sea?
Et av nøkkelpunktene for å løse utfordringene vi står overfor i det grønne skiftet innen shipping er kompetanse.

Vi ønsker å senke terskelen for ansettelse av nyutdannede for våre medlemsbedrifter ved å bistå med rekruttering, samt tilby et skreddersydd program gjennom en 12-måneders periode. I tillegg ønsker vi å bistå våre medlemmer ved å bidra med kompetanse og gi en innføring i næringen, og på den måten hjelpe til å overkomme eventuelle utfordringer. Vi ønsker også å øke å synliggjøre næringen slik at nyutdannede studenter anser den som attraktiv.

«Trainee Blue Sea programmet er et flott initiativ, spesielt for mindre og mellomstore bedrifter som ikke har egne trainee-ordninger. Vi trenger unge kompetente mennesker som kan hjelpe oss å møte de mange utfordringer som vi står foran – spesielt når det gjelder miljø og digitalisering. Trainee Blue Sea programmet gir deltagerne en unik mulighet til å utvide sine kunnskaper på tvers av fagfelt, bli kjent med ulike aspekter og aktiviteter innen industrien vår samt å treffe andre unge i bransjen» – Siri-Anne Mjåtvedt, Utkilen.

Hva sier traineene?
Maritime Bergen startet pilotprosjektet Trainee Blue Sea i 2020 for å få inn friske øyne, og unge med ny kunnskap. Disse kan samtidig hjelpe til med videre synliggjøring av næringen, slik at andre nyutdannede og studenter kan se den som et aktuelt og attraktivt sted å jobbe.

«Som trainee får man et bedre innblikk innenfor det brede mangfoldet den maritime næringen utgjør. Dette kommer godt med for en som er nyutdannet og er en verdifull erfaring. Muligheten til å bli kjent med de andre deltakerne i programmet og bygge nettverk er også givende og sosialt.» – Sindre Rudi, trainee, Westfal-Larsen 2020/2021

Gjennom traineeåret synliggjør vi mangfoldet og de spennende arbeidsmulighetene vi har i regionen vår. Med erfaring med at synliggjøring av næringen fungerer for å tiltrekke seg unge, ønsker vi å fortsette å bidra til å rekrutter inn de klokeste hodene som kan utfordre etablerte sannheter gjennom nye synspunkter i møte med vår tids største utfordring; klimakrisen og en ny digital hverdag.

I år hadde Trainee Blue Sea hadde makstak på 15 traineer og disse plassene ble til vår store glede raskt fylt opp. Et stort spenn av Maritime Bergens medlemsorganisasjoner og -bedrifter er representert og gir et godt speilbilde på det maritime i Bergen. Dette gir også traineene en unik mulighet til å bli kjent med deler av næringen de selv ikke representerer.

Trainee-bedrifter 2021/2022

Bergens sjøfartshistorie
Traineeåret ble kick-startet med foredrag og workshop med våre dyktige medlemsbedrifter. Etter en runde hvor traineene presenterte seg selv, sin utdanning og bedriften de er utplassert i, holdt NHH-professor Stig Tenold en introduksjon til maritim næring. Innlegget tok kort sagt for seg hvorfor Bergen er blitt en sjøfartsby av stor betydning. Innlegget til økonomisk historie-professoren var en perfekt oppstart til trainee-året.

Hvorfor vi ble så gode på shipping? Vi hadde ikke så mye annet å bli gode på. Vi hadde verken korn eller kull, men vi hadde en lang kyst, så da var shipping det naturlige å satse på. Shipping er gøy for nordmenn, men det er enda gøyere for bergensere for i Bergen har vi alltid hatt blikket rettet ut mot verden, sa Stig Tenold. 

Professor i økonomisk historie på NHH, Stig Tenold har tidligere uttalt om Trainee Blue Sea at nyutdannede ved selvsyn får oppleve Bergens maritime styrke, de får bedre forståelse for Bergens maritime miljø, og de får anledning til å bli kjent med andre som er i samme situasjon.

Havbyen Bergen
Maritim næring har et behov for å tenke nytt og rekruttere inn de klokeste hodene. Gjennom Trainee Blue Sea står Maritime Bergen for program og koordinering og medlemsbedriftene våre stiller med en eller flere traineer. I tillegg bidro flere av våre medlemmer med innføring i det maritime fra scenen denne dagen.

Etter å ha hørt om hvordan Bergen ble til Norges maritime hovedstad fikk traineene høre om hvordan Bergen skal utvikle og styrke den posisjonen. Vidar Aarhus, næringsrådgiver i Bergen kommune gav en god og grundig innføring i arbeidet med Havbyen Bergen.

Bergen er havbyen. Det er ikke noe vi diskuterer, det er et faktum. Det finnes ingen andre byer som har de samme forutsetningene som Bergen for å være en komplett havby. Vi har et unikt maritimt næringsliv, havforskning i verdensklasse og unike naturgitte forutsetninger for å leve av havet.

Må tørre å ta plass
Gisle Rong fra medlemsbedriften Stodig Ship Manager gav traineene en grundig innføring i ship management.

Ship management er selve navet i shipping, sa Gisle Rong.

Han oppfordret treineene til å våge å ta plass gjennom trainee-perioden, og oppmuntret dem til å ta både ett og to steg ut av komfortsonen.

Som ung i arbeidslivet må man våge å bruse med fjærne og ta litt plass. Næringen trenger at dere er langt fremme i skoene, sa Rong.

Avtroppende leder av Bergens Rederiforening, Øystein Meland (t.v.) gav traineene en innføring i hva som kjennetegner de bergenske rederiene, her sammen med prosjektleder for Trainee Blue Sea, Line Andersen (t.h.)

Ut av det blå, kommer det grønne
På programmet denne første dagen var også Øystein Meland. Meland ble nylig pensjonert som daglig leder i Bergens Rederiforening, etter å ha styrt den skuten i 40 år. Rederiforeningen er, sammen med Sparbeanken Vest og Bergen kommune også en av de økonomiske bidragsyterne til Trainee Blue Sea. Meland gav selve definisjonen på et rederi og hva som kjennetegner Bergens-rederiene. Øystein har vært shippingadvokat i flere tiår og vi kan trygt si at han er en av dem som kjenner Bergens rederivirksomhet best. Han trakk frem grønn omstilling som en av de viktigste utfordringene for bergensrederiene i de kommende årene:

Ut av det blå, kommer det grønne og det kommer til å skje på Vestlandet. Her har vi den aller beste klyngen til å realisere omstillingen. Jeg tror at Vestlandet kommer til å bli omtalt som gullkysten i fremtiden, sa Mæland

Hele verden som arbeidsplass
Skipsmegling var også en naturlig ting å svinge innom denne introduksjonsdagen. Vi hadde derfor besøk av Grieg Shipbrokers, som også har traineer på programmet. Her fikk traineene høre fra skipsmegler og varaformann i Skibsmæglerforening, Andreas Mikkelsen.

Hele verden er arbeidsplassen min og shippingmarkedet sover aldri. Det å være skipsmegler blir mer enn bare en jobb – det blir en livsstil, sa Mikkelsen.

Ragnhild Fresvik, konserndirektør bedriftsmarked i Sparebanken Vest gav en introduksjon til bærekraftig skipsfinansiering.

Grønn skipsfinansiering 
I en kapitalintensiv maritim næring spiller bankene en nøkkelrolle. Konserndirektør bedriftsmarked, Ragnhild Janbu Fresvik presentrete Sparebanken Vest sine tanker om grønn skipsfiansiering. Fresvik er ofte se i situasjoner hvor verdiskaping eller grønn finansiering omtales og hun gav traineene en grundig introduksjon til hvordan EU-taksonomien allerede nå poåvirker skipsfinansiering i stor grad.

Listen er lagt utrolig høyt for hvilke skipsfinansieringer som kan kvalifisere som bærekraftige. Når vi finansierer skip i dag, ser vi på hvilke muligheter skipet har for å vinne kontrakter i fremtiden. Da er den største risikoen for oss at vi investerer i nye skip med gammel teknologi. Rederiene må kontrahere skip i dag som er klare for nullutslippsteknologi i fremtiden, sa Fresvik

Det faglige denne dagen blir avsluttet med skipsforsikting, presentert av Julie Værnø, Erik Wickmann og Henrik Nystad. Alle ansatt i Norwegian Hull Club på plass i selskapet sitt Global Energy Team. NHC forsikrer nærmere 12.000 skip verden rundt som de er på vakt for døgnet rundt. Her fikk traineene jobbe med et case om forsikringskostnadene knyttet til hendelsen der lasteskipet Ever Given blokerte Suezkanalen tidligere i år.

Til slutt fikk med seg noen gode råd fra veteranen Øystein Meland:

«Et langt liv i maritim næring har lært meg at det hjelper å være glad i båter og at det hjelper å være litt hakka-galen. Lykke til!»

 

Økonomiske bidragsytere

 

Å få inn unge, friske øyne som kan se nye muligheter. Vi trenger en kombinasjon av unge og erfarne medarbeidere, og derfor må dette være en næring som er attraktiv å søke seg til. – Anne-Jorunn Møkster

Årets trainee-kull, 2021-2022

Amalie Almenning Bu – LMG
André Lylund – Westfal-Larsen Management
Anumita Bhargava – Dataloy
Hanne Gunnarskog – Bergen Havn
Heine Hallaråker – Grieg Star Group AS
Jonas Blomberg – WILSON
Juni Arre – Corvus Energy
Kristoffer Misje – Grieg Logistics
Lasse Emil Würtz – Netvision Scandinavia AS
Marit E Fosse – Grieg Shipbrokers
Peter L Møller – Grieg Shipbrokers
Petter Bruvik – Peak
Rebecca Gullberg – Corvus Energy
Sondre Hals – Grieg Shipbrokers
Steffen Olsen Nygaard – Peak

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler