• 3. July 2018

Kinesiske ungdom besøker Bergen

Kinesiske ungdom besøker Bergen

Kinesiske ungdom besøker Bergen 474 264 Maritime Bergen

Maritime Bergen og Norsk senter for kinesisk rett ved Det juridiske fakultet får i august besøk av kinesiske studenter som skal få opplæring av og med den maritime klyngen i Bergensregionen. 

Fra våren 2017 tilbyr juridisk fakultet, som første juridiske lærested i Norden, et semesterprogram i kinesisk rett for norske studenter. I dette programmet blir det også en sommerskole som skal inngå som et viktig element i et allerede omfattende og etablert norsk/kinesisk samarbeid med forankring i Bergen. Skolen skal være et forprosjekt til et internasjonalt Masterprogram i maritim rett ved UiB (en såkalt LL.M.-grad). Begge disse programmene vil være globale utstillingsvinduer for maritim næring og kompetanse fra Bergensregionen.

Et slikt samarbeid mellom Universitetet og Maritime Bergen vil styrke kompetanse og kontaktnett mot viktige grupper for klyngen, og et slikt program vil kunne bidra til å sette maritim næring og kompetanse fra Bergensregionen på det globale kartet.

Sommerskolen

Sommerskolen planlegges som en årlig aktivitet ved fakultetet i Bergen – og første runde går altså av stabelen i august 2018.

Sommerskolen legges opp som et to-ukers program. Forelesningene vil bli gitt av ledende forskere innenfor sine fagfelt, og samtidig vil vi trekke på den faglig-juridiske kompetansen som flere av medlemsbedriftene i Maritime Bergen besitter. Det vil bli lagt opp til bedriftsbesøk hos flere av medlemsbedriftene, og vi ønsker også å gi studentene kulturelle opplevelser som befester inntrykket av Bergen som maritimt kraftsentrum.

Maritime Bergen er takknemlig for de mange medlemmer og samarbeidspartnere som stiller opp for studentene i løpet av denne sommerskolen!

Del innhold