• 18. September 2019

Klimavennlig Bergenser

Klimavennlig Bergenser

Klimavennlig Bergenser 1024 682 Maritime Bergen

Med Bergen i «hekken» la Utkilens nyeste kjemikalieskip «Mostraum» til ved Bergen havn fredag. Skipet er det første i en serie av 4, hvor søstrene blir levert innen midio 2020. Skipet er klargjort for landstrøm og LNG, og sammenlignet med andre skip i samme størrelse kutter «Mostraum» Co2 utslipp med hele 30%.

Maritim næring står på broen i møte med den perfekte storm. IMO’s strategi for 2050 er en klar indikasjon på at klimagass utslippene skal ned. Utkilen har derfor i samarbeid med nder jobbet med drift og optimalisering i flere år. Mostraum er resultatet av dette samarbeidet. Når hun ligger til kai kan hun laste og losse på landstrøm; hun kan operere helt utslippsfritt.

I henhold til tall fra rederiet reduserer drivstofforbruket med over 30%, mens NoX-utslipp reduseres med 80%. Til sammenligning tilsvarer dette årsforbruk fra 1850 biler

En tydelig stolt direktør, Siri-Anne Mjåtvedt er bevisst på sitt ansvar og vet hva som kreves i møte med klimautfordringen. Hun sier derfor til Skipsrevyen at miljø er en viktig faktor ved fremtidige investeringer. Mjåtvedt mener at for å lykkes med en grønn omstilling og grønn skipsfart, trenger man forutsigbare rammebetingelser og et godt virkemiddelapparat.

– Vi er i en kapitalintensiv bransje og våre investeringer er langsiktige. I tanksektoren er det enda stor usikkerhet om hva som er den beste fremtidige løsningen. Derfor er det viktig at vi er grundige i våre valg fremover, sier hun.

Å bygge et nytt skip er intensivt. 17000 liter maling, 1 million arbeidstimer og 2665 tonn stål.  Øvrige miljøtiltak om bord i «Mostraum» er bruk av LED-lys i hele fartøyet, bruk av sjøvann til kjøling og utnyttelse av restvarme fra hovedmotor til oppvarming. Og møter med utstyrsleverandører har resultert i nye digitale verktøy.

Lørdag ønskter rederiet Utkilen kunder, utstyrsleverandører, mannskap, ansatte og samarbeidspartnere velkommen til omvisning om bord i skipet. Selv om det var en regntung dag i Bergen, strålte “Mostraum” mellom bygene.

Maritime Bergen gratulerer og ønsker rederiet og mannskapet lykke til.

 

Del innhold