Kommunikasjon – nøkkelen til god ledelse

Kommunikasjon – nøkkelen til god ledelse

Kommunikasjon – nøkkelen til god ledelse 1920 1920 Maritime Bergen

Tross Covid-19 og begrensningene dette har medført har vi manøvrert oss gjennom første halve trainee-år, og åtte nyutdannede er utplassert i fem ulike bedrifter hvor de får en viktig innføring i den blå næringen. Forrige uke var det endelig duket for en ny samling for traineene!

Et av nøkkelpunktene for å løse utfordringene vi står overfor i det grønne skiftet innen shipping er kompetanse. Med et ønske om å senke terskelen for ansettelse av nyutdannede for våre medlemsbedrifter ved å bistå med rekruttering, samt tilby et skreddersydd program gjennom en 12-måneders periode ble trainee programmet Trainee Blue Sea startet opp i høsten 2020.

Gjennom året sitt hos traineebedriftene legges det opp til fem faglige samlinger i regi av Maritime Bergen. Hver samling har varighet på én til to dager og vil være temabasert. Temaene det vil bli jobbet med på disse samlingene er: Ledelse, Future blue business og digitalisering. I tillegg vil man legge opp til bedriftsbesøk til Maritime Bergen sine medlemsbedrifter.

Med høyt fokus på smittevern som å holde en meters avstand møttes en liten gruppe på syv personer til traineesamling. Tema for dagen var ledelse og presentasjonsteknikk.

Barriereknuseren
Katrine Selvik fra Barriereknuseren ledet første del av dagen hvor fokuset var ledelse. Budskapet var at man er selv lederen og at man ved å bli mer bevisst sansebruk, kroppsspråk og stemmebruk vil få en bedre kommunikasjon med andre, men også med seg selv. Tall viser nemlig at i kommunikasjon med andre er kroppsspråket det man først legger merke til, deretter kommer stemmebruken, og til slutt ordene man ytrer. God kommunikasjon mellom mennesker kan gi oss masse. Et eksempel som ble brukt var at om en person kommer til deg med en idé og du selv har en annen idé så vil man gå fra det møtet med minst to nye idéer!

«Vær trygg nok på deg selv til å ta med folk som er flinkere enn deg, da blir du en god leder». Arne Møller, Speaklab

Gjennom ulike øvelser med kommunikasjon ble traineene mer bevisst sin sansebruk og hvordan kommunikasjonen påvirket dem. De ble også utfordret på å gå inn i seg selv og jobbe innover.  I løpet av formiddagen fikk traineene tatt i bruk og testet ulike verktøy som vil være nyttige å ta fram både for å lede seg selv samt i kommunikasjon med andre.

Speaklab
Nettopp kommunikasjon med andre var temaet da Arne Møller fra Speaklab gikk i gang med andre del av dagens samling. Veldig mange mennesker synes det er ubehagelig å stå fremfor forsamlinger og vi som møttes i dag var intet unntak.

Med kyndig hjelp, god ledelse og ikke minst positiv boost fra Arne hadde alle en flott utvikling i fremtoning og formidling på den korte stunden vi var sammen.  Det var fantastisk å se hva noen nøkkelgrep og trening kan gjøre. For det er det det handler om; trening. Alle kan trene seg på å bli gode foredragsholdere med noen gode verktøy i sekken.

Takket være en liten gruppe traineer klarer vi å treffes fysisk tross smitteregler, og vi gleder oss neste samling 10. februar!

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler