Koronakrisen treffer maritim næring

John Erling Blad

Koronakrisen treffer maritim næring

Koronakrisen treffer maritim næring 1280 728 Maritime Bergen
Nå trenger vi kraftige motkonjunkturtiltak for å holde hjulene i gang. sier Siv Remøy-Vangen i forbindelse med at ny innspillpakke er oversendt til Regjering og Storting.

På nyåret var mye av optimismen tilbake i maritim næring etter at offshorekrisen rammet i 2014. Så kom koronakrisen.

– Dette ligger an til å bli en krise uten sidestykke i moderne tid. Kritiske deler av den maritime klyngen står i fare for falle. Koronapandemien kan bli mer krevende for næringen enn både finanskrisen i 2009 og offshorekrisen til sammen. Nå trenger vi å spille på lag med myndighetene for å holde hjulene i gang i den maritime klyngen. Rederi, utstyr og verft, alle vil slike hvor 90 000 arbeidsplasser er i spill. Derfor sendte vi i dag en omfattende innspillpakke til Regjeringen og Storting, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Les hele innspillpakken som Maritime Bergen har utarbeidet i tett samarbeid med Maritimt Forum her.

Maritim næring er Norges nest største eksportnæring. Næringen sitter på en kompetanse og teknologi som verden trenger for å hente mer mat og ren energi fra havet. Mulighetene til vekst er enorme. Maritim næring skaper verdier for 150 milliarder hvert og, hvor Vestlandet står for og sysselsetter nærmere 60 prosent. Maritime Bergen sammen med Maritimt Forum har identifisert over 40 tiltak innen 11 områder. Her vektlegger vi å fremskynde planlagte prosjekt, sette i gang store industriprosjekter som flytende havvind og flåtefornyelse. I tillegg vektlegger vi viktigheten av å opprettholde aktivitet på norsk sokkel, tilgang til arbeidskapital samt forbedringer på finansieringsordninger og styrkelse av virkemiddelapparatet.

– Nå trenger vi å spille på lag med myndigheten for å holde hjulene i gang i maritim næring, samt sikre at vi ivaretar kompetanse, fortsetter Remøy-Vangen.

Motkonjunkturtiltak med umiddelbar verdiskapingseffekt
I innspillpakken foreslår vi blant annet at staten forserer prosjekter som vil tilføre Sjøforsvaret fem nye mineryddere og Havforskningsinstituttet to nye forskningsfartøy.

– Nå er det veldig viktig og helt riktig å sette i gang gryteklare prosjekter som vil gi umiddelbar effekt på verdiskapingen og store ringvirkninger i den maritime klyngen. Klarer vi å holde hjulene i gang vil vi møte den andre enden av koronakrisen med et livskraftig maritimt næringsliv, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Forskningsfartøyene til Havforskingsinstituttet er fartøy staten allerede har utredet, men som ennå ikke ligger i budsjettene.

For å komme velberget gjennom koronakrisen, foreslår Maritime Bergen også at staten setter i gang prosjekter for havne- og farledsutvikling og at forskningsprosjekter får hjelp til å opprettholde aktiviteten. Langsiktige og strategiske industriprosjekter som satsingen på flytende havvind og en helt nødvendige fornyelse av nærskipsfartsflåten, bør dessuten realiseres.

Felles for alle forslagene våre er at staten setter så høye krav som mulig til norsk innhold

– Vi ber staten om å velge mest mulig norske løsninger i sine offentlige anbud. Når vi ber om felleskapets hjelp i en ekstremt vanskelig tid, er det naturlig at tiltakene i størst mulig grad kommer norske arbeidsplasser og verdiskaping til nytte, sier Remøy-Vangen.

Krisetiltakene må bidra til det grønne skiftet
Maritime Bergen mener at myndighetenes tiltak mot krisen må bidra til raskt å sette i gang aktivitet, men også bidra til å støtte opp under den mer langsiktige målsettingen om kraftige utslippskutt.

– Norsk maritim næring er verdensledende i å utvikle løsninger som både verden og vi trenger for å nå klimamålsettingene. Derfor foreslår vi at ENOVA får økte midler, og at staten tar en større andel av kostnadene for bygging av utslippsfrie hurtigbåter, sier Remøy-Vangen.

Eksportnæringene må bevares
Etter olje- og gass er maritim næring Norges nest største eksportnæring. En høy eksportandel i norsk økonomi er grunnleggende for å sikre god velferd og levestandard.

– Tiltakene som utformes av myndighetene, må derfor ha et stort eksportpotensial på lengre sikt. Det være seg havvind, eller utviklingen av nye klima- og miljøvennlig teknologi, sier Remøy-Vangen.

 

En kapitalintensiv næring
Maritime Bergen mener at spesielt GIEK og Innovasjon Norge bør få økte rammer for å sikre finansieringen av den maritime næringen gjennom krisen.

– Vi er gode på å håndtere kriser i dette landet. Myndigheter og næringsliv samarbeider om felles løsninger. Det så vi under finanskrisen og offshorekrisen. Nå må vi igjen bruke virkemidlene for det de er verdt, sier Remøy-Vangen.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler