Kursen er satt!

Kursen er satt!

Kursen er satt! Maritime Bergen

Gunnar Bakke og Susanne AndersenFor første gang får sjøtransporten en egen tiltaksplan i Bergen kommune. Sjøtransportstrategi for Bergen 2013 – 2020 er nå vedtatt, et startskudd for salt nytenking.

 

Bergensbyrådet slo fast at det skulle arbeides for å etablere en egen sjøtransportstrategi, og Næringsbyråd Gunnar Bakke startet i samarbeid med Maritimt Forum arbeidet med å få de ramsalte planene på plass.

Skipsfart og maritim virksomhet har i generasjoner vært en bærende kraft i næringslivet. Nå har Bergen kommune vedtatt strategien for å forsikre at Bergen forblir i verdenstoppen.

Susanne Rislå Andersen, daglig leder ved Maritimt Forum Region Bergen, sier det ikke er noen tvil om at Bergensregionen også i fremtiden skal bidra til at Norge fortsatt befinner seg på topp blant de store sjøfartsnasjonene. Byen må likevel sikre sitt komparative fortrinn, og den nye sjøtransportstrategien er en god pekepinn på retningen videre.

Sjøtransportstrategi 2013-2020
Med visjonen «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» har sjøtransportstrategien for de neste syv årene utpekt fire fokusområder som skal utvikles for å styrke den maritime næringen; nemlig persontrafikk, godstrafikk, cruisetrafikk og kompetanse.

Utviklingen av en ny moderne havn på Flesland skal flytte godstrafikken ut av sentrum.

– Med en slik intermodal havn vil trykket på veinettet minske, og Bergen vil bli en fremtidsrettet og internasjonal miljøhavn i verdensklasse, sier Andersen.

I tillegg skal Bergen skal bli et miljøteknologisk utstillingsvindu og se kollektivtransporten i et større bilde. Det skal jobbes for økt miljøvennlig passasjertrafikk på byfjorden. Koordinert med effektive løsninger for buss og bane, skal det legges til rette for et attraktivt tilbud for persontransport på sjø.

Bergen som snuhavn

Bergen er i dag Norges Cruisehovedstad med dobbelt så mange anløp som Oslo og Stavanger til sammen i 2012. I strategien pekes det likevel på en rekke tiltak for å gi byen ytterligere verdiskaping fra cruisetrafikken. Til tross for at godstrafikken flyttes, vil cruiseskipene bli i sentrum. Det vil jobbes for å få status som snuhavn, hvor skipet skifter passasjerer og turistene starter/ender cruiset sitt. Det er attraktivt fordi det gir mulighet til større effekt av et cruiseskipsanløp enn ved et vanlig dagsbesøk.

Aktør i verdenstoppen

Kompetanseheving er sentralt i den nye strategien for å nå den spenstige visjonen.  Gjennom opprettelsen av et koordinert kompetansesenter og samarbeid mellom de tunge utdanningsinstitusjonene i Bergen, skal det utvikles kunnskap som er ettertraktet både i Norge og på verdensbasis. Nettopp fordi næringen er kunnskapsbasert, er dette et viktig satsingsområde.

– Ved å tilrettelegge for økt samspill mellom næring, forskning og myndigheter skal konkurransekraften styrkes, og Bergensmiljøet skal forbli en aktør i verdenstoppen, avslutter Andersen.

Les hele strategiplanen her

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler