Lansering av nytt samarbeid og initiativ på Nor-Shipping

Lansering av nytt samarbeid og initiativ på Nor-Shipping

Lansering av nytt samarbeid og initiativ på Nor-Shipping 2519 1664 Maritime Bergen

Maritime Bergen lanserte i dag på Nor-Shipping Next Wave Maritime Leadership program i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Høgskulen på Vestlandet.

Økt mangfold, innovasjon, digitalisering og det grønne skiftet er noen av de viktigste utfordringene den maritime næringen står ovenfor. Ledelse vil bli både krevende og avgjørende når så store endringer skal realiseres i det enkelte selskap og i den samlede næringen. Her ønsker Maritime Bergen å bidra.

– Vi skal gjennom Next Wave Maritime Leadeship Program samarbeide med akademia og industrien, for å få frem flere forbilder samt synliggjøre og styrke maritim næringens posisjon som en attraktiv og verdensledende næring, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen

Next Wave Maritime Leadership Program retter seg spesielt mot den neste generasjons ledere. Og bases på et tydelig behov adressert av næringen. Maritime Bergen har derfor inngått et samarbeid med Handelshøyskolen BI og Høgskulen på Vestlandet.

– Den maritime næringen er et viktig fokusområde for BI. I 2019 etablerte vi BI Centre for Ocean Business der vi blant annet er i gang med flere relevante forskningsprosjekter. Våre forskningsprosjekter fokuserer på strategisk forretningsutvikling, nye forretningsmodeller, og samarbeid i det grønne skiftet. Så samarbeidet med Maritime Bergen og HVL er en viktig milepæl i vår videre satsing der vi også ønsker å tilby aktuelle kompetanseutviklingsprogrammer rettet mot næringen, sier professor Randi Lunnan, leder for BI Centre for Ocean Business.

Lederutviklings- og mentorprogram for maritim næring

Next Wave Maritime Leadership Program lanseres på Nor-Shipping 2022 og det nye ledelsesprogrammet for “midships” settes i gang høsten 2022. Gjennom fem akademiske samlinger og parallelle sesjoner rettet mot mangfold, selvutvikling og mentorskap, skal 30 ansatte få utviklingen de trenger for å bli morgendagens ledere.

– Dette gleder vi oss stort til. HVL har lang tradisjon med maritim forskning og utdanning, og en bredt forankret maritim satsing på tvers av fakultet og institutt. Vi er trygge på at etableringen av dette programmet i tett dialog med Maritime Bergen og BI vil tilføre markedet et tilbud som både er spennende og fremtidsrettet og samtidig tilfører både regional, nasjonal og global verdi. HVL er en institusjon som verdsetter samspill, bærekraft og nyskaping, og dette maritime samarbeidet treffer midt i vårt DNA. Vårt interdisiplinære Senter for Sjøsikkerhet med fokus på blå operasjon og grønn visjon blir også sentralt i den videre utviklingen, sier instituttleder Tone Merete Brekke ved Institutt for økonomi og administrasjon

Gjennom Next Wave-programmet skal Maritime Bergen, HVL og BI skape “the next wave” av ledere gjennom kunnskapsbygging, erfaringsdeling og mentorskap for å takle næringens største utfordringer. Programmet skal dekke temaer som ledelse, strategi, digitalisering, innovasjon, mangfold og bærekraft.

– Dette initiativet bygger på kjerner i bærekraftsmålene, og da spesielt bærekraftsmål 17 – samarbeid for å nå målene. Maritime Bergen gleder seg til å rekruttere inn aktører fra næringen som ønsker å bidra til at vi skal lykkes med omstillingen vi står ovenfor. Med Maritime Bergens medlemsmasse og gode samarbeid med andre organisasjoner i vårt langstrakte land, håper vi på et år med spennende samlinger og gode innspill fra aktører i en av Norges største og viktigste næringer, sier Remøy-Vangen.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler